« 1Kor 6:12 1 List do Koryntian 6:13 1Kor 6:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:14) Potrawy brzuchowi, a brzuch potrawam, lecz Bóg i ten i one zniszczy, a ciało nie porubstwu, ale panu, a pan ciału.
2.WUJEK.1923Pokarm brzuchowi, a brzuch pokarmom; lecz Bóg i ten i te zepsuje: a ciało nie porubstwu, ale Panu, a Pan ciału.
3.RAKOW.NTPokarmy należą brzuchowi, a brzuch pokarmom; a Bóg i ten i ony zniszczy; a ciało nie należy wszeteczeństwu, ale Panu, a Pan ciału.
4.GDAŃSKA.1881Pokarmy brzuchowi należą, a brzuch pokarmom; ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi; lecz ciało nie należy wszeteczeństwu ale Panu, a Pan ciału.
5.GDAŃSKA.2017Pokarmy dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie. Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
6.JACZEWSKIPotrawy stworzył Bóg na to, aby człowiek niemi utrzymywał życie swojego ciała; ciału zaś dał możność przyswajania sobie z potraw części pożywnych: ale Bóg jest panem tak ciała jako i potraw; praw przeto jego co do przyjmowania pokarmów przestrzegać trzeba. Ciało nasze nie stworzone jest ku porubstwu, ale na chwałę Bogu; Bogu ono we wszystkiem ulegać powinno.
7.SYMONPokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu: lecz Bóg i to i tamto zniszczy: a ciało nie dla porubstwa, ale dla Pana: a Pan dla ciała.
8.DĄBR.WUL.1973Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu, ale Bóg zniweczy oboje: ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
9.DĄBR.GR.1961Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu, ale Bóg zniweczy i jedno, i drugie: ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
10.TYSIĄCL.WYD5Pokarm [jest] dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
11.BRYTYJKAPokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
12.POZNAŃSKAPokarm przeznaczony jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi zarówno jedno, jak i drugie. Natomiast ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
13.WARSZ.PRASKAPokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg i to, i tamte wniwecz obróci. Zaś ciało nie jest dla cudzołóstwa, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPokarm jest dla brzucha, a brzuch dla pokarmów - ale Bóg położy kres jednemu i drugiemu. Ciało natomiast jest nie dla nierządu, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
16.TOR.NOWE.PRZ.Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg i jedno i drugie zniszczy; ciało natomiast nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała.