« 1Kor 6:13 1 List do Koryntian 6:14 1Kor 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:15) A Bóg i pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoję.
2.WUJEK.1923A Bóg i Pana wybudził i nas wzbudzi przez moc swoję.
3.RAKOW.NTA Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi przez moc swoję.
4.GDAŃSKA.1881Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
5.GDAŃSKA.2017A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi swoją mocą.
6.JACZEWSKIJako Bóg Pana naszego wzbudził z umarłych, - tak też mocą swoją wskrzesi i ciała nasze.
7.SYMONA Bóg i Pana wskrzesił, i nas też wskrzesi mocą swoją.
8.DĄBR.WUL.1973A Bóg i Pana wskrzesił, i nas też wskrzesi przez moc swoją.
9.DĄBR.GR.1961A Bóg i Pana wskrzesił, i nas też wskrzesi przez swoją moc.
10.TYSIĄCL.WYD5Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi.
11.BRYTYJKAA Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją.
12.POZNAŃSKABóg zaś swoją mocą wskrzesi nasze ciała do życia, tak jak wskrzesił Pana.
13.WARSZ.PRASKABóg zaś i Panawskrzesił, i nas również swą mocą przywroci do życia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Bóg i Pana wskrzesił, i nas obudzi dzięki swej mocy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg zaś Pana wzbudził i nas także wzbudzi swą mocą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg natomiast i Pana wskrzesił, i nas wzbudzi przez Jego moc.