« 1Kor 6:14 1 List do Koryntian 6:15 1Kor 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:16) Nie wiecie, że ciała wasze członki są Christusowe? Przeto wziąwszy członki Christusowe uczynię członkami wszetecznice? Niech (tak) nie będzie.
2.WUJEK.1923Nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowemi? wziąwszy tedy członki Chrystusowe, uczynię je członkami nierządnice? Nie daj tego Boże!
3.RAKOW.NTZaż nie wiecie iż ciała wasze członkami Christusowymi są? Wziąwszy tedy członki Christusowe, uczynięli wszetecznice członkami? Niech to nie będzie!
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy? Nie daj tego Boże!
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże!
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie przy tem, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czyżby się tedy godziło, abyśmy członki Chrystusowe czynili członkami nierządnicy? Niech nas Bóg od tego zachowa.
7.SYMONNie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Mamże wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami nierządnicy? Przenigdy!
8.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Mamże wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Nie daj tego, Boże.
9.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy miałbym wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Z pewnością nie.
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
11.BRYTYJKACzy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy!
12.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Przenigdy!
13.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Zatem, czy po podniesieniu do góry członków Chrystusa, mam je uczynić członkami prostytutki? Nie może być!
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc mam brać członki Chrystusa i czynić je członkami prostytutki? W żadnym razie!
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy mam więc wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Z pewnością nie!