« 1Kor 6:15 1 List do Koryntian 6:16 1Kor 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:17) Abo nie wiecie, że kto przylnął do wszetecznice, jedno jest (znią) ciało? Bo będą mówi dwoje w jedno ciało.
2.WUJEK.1923Albo nie wiecie, iż ten, co się złącza z nierządnicą, staje się jednem ciałem? Albowiem (mówi) będą dwa w jednem ciele.
3.RAKOW.NTAbo niewiecie, iż on który się przyłącza do wszetecznice, jednym ciałem jest? będą bowiem, mówi, dwa w ciało jedno.
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż ten, co się złącza z wszetecznicą, jednem ciałem z nią jest? albowiem mówi: Będą dwoje jednem ciałem.
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem.
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jedno z nią ciało stanowi? Napisano bowiem: Będą dwoje w jednem ciele.
7.SYMONAlbo czy nie wiecie, że kto się złącza z nierządnicą, staje się jednem ciałem? Albowiem (mówi Pismo) będą dwoje w jednem ciele.
8.DĄBR.WUL.1973Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, staje się z nią jednym ciałem? Albowiem (mówi Pismo): będą dwoje w jednym ciele.
9.DĄBR.GR.1961Albo czyż nie wiecie, że ten kto łączy się z nierządnicą, staje się z nią jednym ciałem? Albowiem (mówi Pismo): będą dwoje w jednym ciele.
10.TYSIĄCL.WYD5Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem.
11.BRYTYJKAAlbo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem.
12.POZNAŃSKAAlbo czy nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, tworzy z nią jedno ciało? Pismo Święte powiada bowiem: "Będą dwoje w jednym ciele".
13.WARSZ.PRASKAAlbo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem – jak jest powiedziane – dwoje jednym ciałem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lub nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, jest z nią w czasie złączenia jednym ciałem? Bo mówi: Dwoje będą ku jednej, cielesnej naturze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo czy nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, staje się z nią jednym ciałem? Będą bowiem - jak czytamy - ci dwoje jednym ciałem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie wiecie, że ten, kto jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem – mówi Pismo – ci dwoje jednym ciałem.