« 1Kor 6:16 1 List do Koryntian 6:17 1Kor 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:18) Kto lepak przylnął do pana, jeden duch jest.
2.WUJEK.1923A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest.
3.RAKOW.NTA kto się przyłącza do Pana, jednym duchem z nim jest.
4.GDAŃSKA.1881A kto się złącza z Panem, jednym duchem jest z nim.
5.GDAŃSKA.2017Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem.
6.JACZEWSKIŁączcie się raczej z Bogiem, abyście z nim jednego ducha mieli.
7.SYMONA kto się złącza z Panem, jest jednym duchem z nim.
8.DĄBR.WUL.1973A kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
9.DĄBR.GR.1961A kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
11.BRYTYJKAKto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
12.POZNAŃSKAKto natomiast łączy się z Panem, staje się z Nim jednym duchem.
13.WARSZ.PRASKATen zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kto się łączy z Panem, jest z nim w czasie złączenia jednym Duchem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKto natomiast połączył się z Panem, jest z Nim jednym duchem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem.