« 1Kor 6:17 1 List do Koryntian 6:18 1Kor 6:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:19) Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech który by uczynił człowiek, okromia ciała jest. Lecz porubnik na własne ciało grzeszy.
2.WUJEK.1923Uciekajcie przed porubstwem. Wszelki grzech, któryby człowiek czynił, nie jest na ciele; ale kto porubstwo płodzi, przeciwko ciału swemu grzeszy.
3.RAKOW.NTUciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelkie zgrzeszenie któreby uczynił człowiek, krom ciała jest; lecz wszeteczeństwo płodzący, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
4.GDAŃSKA.1881Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, który by człowiek popełnił, oprócz ciała jest; lecz kto wszeteczeństwo płodzi, przeciwko swemu własnemu ciału grzeszy.
5.GDAŃSKA.2017Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału.
6.JACZEWSKIStrzeżcie się tedy porubstwa. Wszystkie grzechy są złe: ale samo tylko porubstwo hańbi nasze ciało.
7.SYMONUciekajcie przed porubstwem! Wszelki grzech, którego się człowiek dopuszcza, jest zewnątrz ciała: ale porubca przeciwko własnemu ciału grzeszy.
8.DĄBR.WUL.1973Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech, którego się dopuszcza człowiek, jest zewnątrz ciała, ale kto rozpuście się oddaje, przeciw ciału swemu grzeszy.
9.DĄBR.GR.1961Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech, którego się dopuszcza człowiek, jest poza ciałem, ale kto rozpuście się oddaje, przeciw ciału swemu grzeszy.
10.TYSIĄCL.WYD5Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię], kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
11.BRYTYJKAUciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału.
12.POZNAŃSKAUnikajcie rozpusty! Każdy inny grzech, jakiego dopuszcza się człowiek, nie dotyczy ciała, ale w wypadku rozpusty człowiek grzeszy przeciw własnemu ciału.
13.WARSZ.PRASKAStrzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz [ja wam mówię, że] kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wystrzegajcie się prostytucji. Wszelki grzech, który mógłby uczynić człowiek jest na zewnątrz ciała; zaś kto uprawia prostytucję grzeszy co do własnego ciała.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała.
16.TOR.NOWE.PRZ.Uciekajcie przed nierządem. Wszelki grzech, który uczyniłby człowiek, jest poza ciałem; lecz oddający się nierządowi, grzeszy względem własnego ciała.