« 1Kor 6:18 1 List do Koryntian 6:19 1Kor 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:20) Abo nie wiecie, iż ciała wasze domem są ducha świętego który w was? Którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi.
2.WUJEK.1923Aza nie wiecie, iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi?
3.RAKOW.NTAbo nie wiecie iż ciało wasze, przybytkiem onego, który w was jest, ducha świętego jest, którego macie od Boga, a nie jesteście swoi?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga? a nie jesteście sami swoi;
5.GDAŃSKA.2017Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że członki wasze są kościołem Ducha świętego, który w nas zamieszkał; że tego Ducha świętego macie z łaski Boskiej; że przy tem sami do siebie nie należycie, ale jesteście własnością Bożą?
7.SYMONCzy nie wiecie, iż członki wasze są kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, i że wy nie należycie do siebie?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was przebywa, którego macie od Boga, a nie należycie tylko do siebie?
9.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was przebywa? Macie Go od Boga i nie należycie (tylko) do siebie.
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
11.BRYTYJKAAlbo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?
12.POZNAŃSKACzyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Świętego Ducha, który w was przebywa? Otrzymaliście Go od Boga i nie należycie do siebie.
13.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? I nie jesteście was samych,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga, i nie należycie do siebie samych?