« 1Kor 6:1 1 List do Koryntian 6:2 1Kor 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli od was bywa sądzon świat, nie godni(li)ście sądów małych?
2.WUJEK.1923Azaż nie wiecie, iż święci będą ten świat sądzić? A jeźli od was świat sądzon będzie, nie godniżeście sądzić rzeczy najmniejszych?
3.RAKOW.NTAbo nie wiecie iż święci świat będą sądzić? a jeśli przez was sądzony bywa świat, nie godniżeście sądów namniejszych?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? A jeźli świat od was będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście sądy mniejsze odprawiali?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie o tem, że Chrześcianie świat ten sądzić będą? A jeżeli świat sądzić macie, - to czyż uważacie się za niegodnych do sądzenia swoich spraw bagatelnych?
7.SYMONCzy nie wiecie, iż święci będą ten świat sądzić? Jeśliż wy świat sądzić macie, czyż nie jesteście godni sądzić rzeczy błahych?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że święci świat ten sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić macie, czyż nie jesteście godni rozstrzygać rzeczy błahych?
9.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że święci świat ten sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić macie, czyż nie jesteście godni rozstrzygać rzeczy błahych?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach?
11.BRYTYJKACzy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze?
12.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jeżeli zaś wy będziecie sądzić świat, to czy nie zasługujecie na to, aby wyrokować w tak błahych sprawach?
13.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat jest przez was sądzony, czy jesteście niegodni najmniejszych sądów?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat przez was jest sądzony, to czy jesteście niegodni sądzić w sprawach pomniejszych?