« 1Kor 6:19 1 List do Koryntian 6:20 1Kor 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:21) Bo kupieniście ceną. Wysławiajcie przecie przeto a noście Boga w ciele waszem (i w duchu waszem, oboje to jest Boże.)
2.WUJEK.1923Albowiemeście kupieni zapłatą wielką. Chwalcież i noście Boga w ciele waszem.
3.RAKOW.NTAbowiemeście kupieni zapłatą. Chwalciesz tedy Boga w ciele waszym, i w duchu waszym, które są Boże.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeście drogo kupieni. Wysławiajcież tedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże.
5.GDAŃSKA.2017Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.
6.JACZEWSKIBóg wielką cenę za was zapłacił: chwalcież go tedy i noście go w ciele swojem.
7.SYMONBo kupieni jesteście za cenę wielką. Sławcie i noście Boga w ciele waszem!
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem nabyci byliście za wysoką cenę. Chwalcie tedy i noście Boga w ciele waszym.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem nabyci zostaliście za zapłatę. Wysławiajcie więc Boga w ciele waszym.
10.TYSIĄCL.WYD5Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
11.BRYTYJKADrogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
12.POZNAŃSKABóg nabył was na własność za wielką cenę. Niech więc ciała wasze chwalą Boga.
13.WARSZ.PRASKAZa [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż zostaliście kupieni dla szacunku; zatem wynoście Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które są Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele.
16.TOR.NOWE.PRZ.Drogo bowiem jesteście kupieni. Oddajcie więc chwałę Bogu w ciele waszym i w duchu waszym, one są Boże.