« 1Kor 6:2 1 List do Koryntian 6:3 1Kor 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wiecie że anioły sądzić będziem, nie rzkąc żywności?
2.WUJEK.1923Nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy? jako daleko więcéj rzeczy świeckie?
3.RAKOW.NTZaż niewiecie iż Anioły sądzić będziemy? nierzkąc rzeczy temu żywotowi służące?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy? A cóż tych doczesnych rzeczy?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A cóż dopiero sprawy doczesne?
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że złych aniołów sądzić będziemy, a cóż dopiero mówić o rzeczach tego świata?
7.SYMONNie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? jakoż daleko więcej sprawy doczesne?
8.DĄBR.WUL.1973Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, jakoż daleko więcej sprawy doczesne.
9.DĄBR.GR.1961Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, jakoż daleko więcej sprawy doczesne.
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne!
11.BRYTYJKACzy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?
12.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że będziemy sądzić nawet aniołów? Tym bardziej więc możemy rozstrzygać o sprawach życia codziennego.
13.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów, a cóż dopiero sprawy doczesne?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czym zatem są sprawy tego życia?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? A co dopiero sprawy życiowe?