« 1Kor 6:4 1 List do Koryntian 6:5 1Kor 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na sromotę wam mówię. Tak nie masz u was mądrego ni jednego, któryby mógł rozsądzić między bracią swoją?
2.WUJEK.1923Mówię ku wstydowi waszemu. Także niemasz między wami mądrego żadnego, któryby mógł rozsądzić między bracią swoją?
3.RAKOW.NTKu zawstydzeniu wam mówię. Także niemasz miedzy wami mądrego ani jednego, któryby mógł rozsądzić miedzy bratem swym?
4.GDAŃSKA.1881Ku zawstydzeniu waszemu to mówię. Nie maszże między wami mądrego i jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi?
5.GDAŃSKA.2017Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi?
6.JACZEWSKIMówię to ku zawstydzeniu waszemu. Bo czyż nie moglibyście znaleść między sobą kogoś mądrego, ktoby was sądził?
7.SYMONMówię to dla zawstydzenia was. Czy niema między wami ani jednego mądrego, któryby był rozjemcą między bracią?
8.DĄBR.WUL.1973Mówię to dla zawstydzenia was. Czyż nie ma między wami nikogo mądrego, kto mógłby rozsądzać między braćmi swymi?
9.DĄBR.GR.1961Mówię to dla zawstydzenia was. Czyż nie ma między wami nikogo mądrego, kto mógłby rozsądzać między braćmi swymi?
10.TYSIĄCL.WYD5Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi?
11.BRYTYJKAMówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi?
12.POZNAŃSKAMówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego, który mógłby rozstrzygać spory wśród braci?
13.WARSZ.PRASKAMówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygnąć spory między swymi braćmi?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ku zawstydzeniu wam to mówię. Tak dalece nie ma pomiędzy wami, między tymi, co są w środku, żadnego mądrego, który będzie mógł rozsądzić swojego brata?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWstydźcie się! Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim?
16.TOR.NOWE.PRZ.Dla zawstydzenia was to mówię. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby rozsądzić pomiędzy swoim jednym a drugim bratem?