« 1Kor 6:6 1 List do Koryntian 6:7 1Kor 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:7) Już przeto jednak i owszem jest w was niedostatek, że sądy macie sami z sobą. (6:8) Przecz nie radszej krzywdy cierpicie? Przecz nie radszej szkody przyjmujecie?
2.WUJEK.1923Jużci koniecznie jest w was występek, że sądy między sobą miewacie. Czemu raczéj krzywdy nie podejmujecie? czemu raczéj szkody nie cierpicie?
3.RAKOW.NTJużci tedy zgoła niedostatek w was jest, że sądy miewacie miedzy sobą. Czemuż raczej krzywdy nie cierpicie? czemu raczej szkody nie podejmujecie?
4.GDAŃSKA.1881Już tedy zapewne jest między wami niedostatek, że się z sobą prawujecie. Czemuż raczej krzywdy nie cierpicie? Czemuż raczej szkody nie podejmujecie?
5.GDAŃSKA.2017W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie?
6.JACZEWSKIJuż to samo jest źle między wami, że się prawujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie, czemu raczej szkody nie ponosicie?
7.SYMONWogóle i to już jest ujmą dla was, że się między sobą prawujecie. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? czemu raczej szkody cierpieć nie umiecie?
8.DĄBR.WUL.1973Już i to nawet jest wśród was przestępstwem, że w ogóle się między sobą sądzicie. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie?
9.DĄBR.GR.1961Już i to nawet nie przystoi wam, że w ogóle się między sobą sądzicie. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie?
10.TYSIĄCL.WYD5Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?
11.BRYTYJKAW ogóle, już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie?
12.POZNAŃSKAJuż sam fakt, że wnosicie przeciwko sobie skargi do sądu, świadczy o was niekorzystnie. Dlaczego raczej nie znosicie cierpliwie krzywd? Dlaczego raczej nie zapominacie o wyrządzonych wam szkodach?
13.WARSZ.PRASKAJuż samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sprawy sądowe. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem już to, rzeczywiście, jest wśród was niepowodzeniem, że macie sądy sami z sobą. Czemu raczej nie znosicie krzywdy? Czemu raczej nie dajecie się obrabować?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ogóle już to jest waszą porażką, że się z sobą procesujecie. Dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie godzicie się na krzywdę?
16.TOR.NOWE.PRZ.Już to więc jest całkowitą porażką dla was, że macie ze sobą sprawy sądowe. Czemu raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Czemu raczej nie ponosicie szkody?