« 1Kor 6:8 1 List do Koryntian 6:9 1Kor 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(6:10) Albo nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? (6:11a) Nie zwodzcie się, ani porubnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani niewieściuchowie, ani mężołożnicy,
2.WUJEK.1923Aza nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie osięgą królestwa Bożego? Nie mylcie się: ani porubnicy, ani bałwanom służący, ani cudzołożnicy, ani psotliwi, ani Sodomczycy,
3.RAKOW.NTAbo nie wiecie iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie błądźcie: ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy,
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się: ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy,
5.GDAŃSKA.2017Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą;
6.JACZEWSKICzyż nie wiecie, że grzesznicy nie wejdą do nieba? Nie bądźcież w błędzie ale pamiętajcie, że ani porubcy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani rozpustnicy,
7.SYMONCzy nie wiecie, iż niesprawiedliwi nie posiędą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani porubcy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani samołożcy, ani mężołożcy,
8.DĄBR.WUL.1973Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,
9.DĄBR.GR.1961Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy,
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą,
11.BRYTYJKAAlbo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
12.POZNAŃSKACzy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie osiągną królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Królestwa Bożego nie osiągną rozpustnicy, bałwochwalcy i cudzołożnicy, ludzie nie umiejący się oprzeć rozkoszom i mężczyźni współżyjący ze sobą,
13.WARSZ.PRASKACzyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie prowadźcie na manowce; ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zmysłowi, ani mężołożnicy,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAlbo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają,
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzać w błąd; ani nierządnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani homoseksualiści,