« Psal 100:5 Księga Psalmów 101:1 Psal 101:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(100:1) Miłosierdzie i sąd piać będę tobie, Gospodnie. (100:2a) Piać będę
2.PS.PUŁAWSKI(100:1) Miłosierdzie i sąd piać ci będę, Boże. (100:2a) Piać będę
3.WUJEK.1923Psalm samemu Dawidowi. Miłosierdzie i sąd będę śpiewał: tobie, Panie, będę śpiewał.
4.GDAŃSKA.1881Psalm samego Dawida. O miłosierdziu i o sądzie śpiewać będę; tobie, o Panie! śpiewać będę.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. Będę śpiewał o miłosierdziu i sądzie; tobie, PANIE, będę śpiewać.
6.PS.BYCZ.1854Dawida Psalm. Dobroć, i-prawość, śpiéwać-będę; Tobie, o-Panie! grać-będę-na-strunach.
7.GÖTZE.1937Psalm Dawida. O dobroci i prawie śpiewać będę; Tobie, Panie, będę śpiewał psalmy.
8.CYLKOWDawida pieśń. Miłość i sprawiedliwość wyśpiewam, Tobie Boże, zanucę.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Dawida. Miłosierdzie i sąd śpiewać będę; Tobie, Panie, śpiewać będę.
10.ASZKENAZY Śpiew Dawida. Łaskę i prawo opiewać, Tobie Jehowo nucić pragnę.
11.SZERUDAPsalm Dawidowy. O miłości i o prawie śpiewać będę; Tobie, Panie, grać będę.
12.TYSIĄCL.WYD1(100:1) Dawidowy. Psalm. Będę opiewał sprawiedliwość i łaskę; zaśpiewam Tobie, o Panie.
13.TYSIĄCL.WYD5Dawidowy. Psalm. Chcę opiewać łaskę i sprawiedliwość; chcę śpiewać Tobie, o Panie!
14.BRYTYJKAPsalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będę; Tobie, Panie, grać będę.
15.POZNAŃSKAPsalm Dawidowy. Miłość i Prawo chcę opiewać, Tobie, o Jahwe, pragnę śpiewać Psalm.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Łaskę Twoją i prawość opiewać pragnę, grać będę Tobie, Panie, na chwałę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Dawida. Miłość i sąd wyśpiewam; Tobie, WIEKUISTY, zanucę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDawidowy. Psalm. Zaśpiewam o łasce i o prawie; Tobie, PANIE, pragnę grać!
19.TOR.PRZ.Psalm Dawida. Pragnę śpiewać o miłosierdziu i sądzie; Tobie, Jhwh, pragnę oddać chwałę.