« Psal 101:2 Księga Psalmów 101:3 Psal 101:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(100:4) Nie pokładał jeśm przed oczyma mojima rzeczy nieprawdziwej, czyniące nieprawdę nienaźrzał jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(100:4) Nie pokładałeśm przed oczyma myma rzeczy krzywej, czyniące przestąpania nienaźrzałeśm.
3.WUJEK.1923Nie kładłem przed oczy swe niesprawiedliwéj rzeczy: czyniące przewrotności miałem w nienawiści: nie przystało ku mnie.
4.GDAŃSKA.1881Nie położę przed oczy moje złej rzeczy; każdą sprawę występników mam w nienawiści, a nie chwyci się mnie.
5.GDAŃSKA.2017Nie będę stawiał przed oczami niegodziwej rzeczy; nienawidzę czynów ludzi występnych, nie przylgną one do mnie.
6.PS.BYCZ.1854Nie przedstawię, przed oczy me, rzeczy szkodliwéj; ja, czynu zbaczających, z prawéj drogi, nienawidzę; on, nie przylgnie do-mnie.
7.GÖTZE.1937Nie skieruję oka swego na rzeczy niecne; występki popełniać nienawidzę; nie przylgnie to do mnie.
8.CYLKOWNie stawię przed oczy moje rzeczy nikczemnéj, sprawy występnéj nienawidzę; nie przylgnie ona do mnie.
9.KRUSZYŃSKINie położę przed oczyma memi rzeczy złej; czyniących nieprawość znienawidziłem; nie przylgnie ona do mnie.
10.ASZKENAZY Nie postawię przed oczy moje sprawy bezbożnika, - postępowania wiaryłomnego nienawidzę, - nie przylgnie do mnie.
11.SZERUDANie stawiam przed oczy swoje niegodziwych rzeczy; nienawidzę postępowania odstępców, nie przylgnie ono do mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(100:3) Nie położę przed oczy sprawy niegodziwej; w nienawiści będę miał przestępcę: nie będzie się ze mną przyjaźnił.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mam przestępstwa, nie przylgną one do mnie.
14.BRYTYJKANie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy; Nienawidzę zachowania się odstępców, Nie przylgnie ono do mnie.
15.POZNAŃSKAMoich oczu nie zatrzymam na żadnej niegodziwości; nienawidzę czynów występnych, nie przylgnie to do mnie!
16.WARSZ.PRASKAKu temu, co niegodziwe, nie zwrócę moich oczu, nienawidzę wszystkiego, co grzeszne, nic takiego nigdy do mnie nie przylgnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie postawię przed moje oczy nikczemnej rzeczy, bo sprawy występnej nienawidzę; ona nie przylgnie do mnie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna. Znienawidziłem postępowanie przestępców - Nie przylgnie ono do mnie.
19.TOR.PRZ.Nie postawię przed swoje oczy nic nikczemnego; nienawidzę postępowania odstępców, nie przylgnie ono do mnie.