« Psal 101:5 Księga Psalmów 101:6 Psal 101:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(100:8) Oczy moji ku wiernym ziemie, bychą siedzieli se mną; chodząc po drodze niepokalanej, ten mi służył.
2.PS.PUŁAWSKI(100:8) Oczy moje ku wiernym ziemie, aby siedzieli se mną; chodzący po drodze niepokalanej, ten mi służył.
3.WUJEK.1923Oczy moje na wierne na ziemi, aby siadali ze mną: chodzący drogą niepokalaną, ten mi służył.
4.GDAŃSKA.1881Oczy moje obrócone będą na prawdomównych w ziemi, aby siadali zemną; kto chodzi drogą uprzejmą, ten mi służyć będzie.
5.GDAŃSKA.2017Moje oczy zwrócone będą na wiernych tej ziemi, aby mieszkali ze mną; kto chodzi drogą prawą, ten będzie mi służyć.
6.PS.BYCZ.1854Oczy-me, będą, nad-wiernymi kraju, dla-mieszkania zemną; postępujący, w-drodze prawéj, ten będzie-służył-mi.
7.GÖTZE.1937Oczy moje skierowane są na wiernych w kraju, aby u mnie mieszkali; kto chodzi na drodze doskonałej, ten niech mi służy.
8.CYLKOWOczy moje ku uczciwym w kraju, by przebywali ze mną; postępujący drogą nieskazitelną, ten mi służyć będzie.
9.KRUSZYŃSKIOczy moje zwrócone na prawdomównych na ziemi, aby zemną siadali. Kto chodzi drogą niewinności, ten mi służyć będzie.
10.ASZKENAZY Oczy me na wiernych ziemi, aby ze mną osiedli, - kto drogą prostoty kroczy, będzie mi służył.
11.SZERUDAOczy moje zwrócone na wiernych w kraju, aby ze mną mieszkali; kto chodzi drogą prawą ten mi służyć będzie.
12.TYSIĄCL.WYD1(100:6) Oczyma patrzę na wiernych tej ziemi, ażeby ze mną mieszkali. Ten, który chodzi drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał.
13.TYSIĄCL.WYD5Wzrok mój kieruję na wiernych w kraju, ażeby obok mnie mieszkali. Ten, który chodzi drogą nieskalaną, będzie mi służył.
14.BRYTYJKAOczy moje zwrócone są na wiernych w kraju, Aby mieszkali ze mną. Kto chodzi drogą prawa, Ten mi służyć będzie.
15.POZNAŃSKAOczy moje zwrócę na wiernych w kraju, aby mieszkali wraz ze mną, ten będzie u mnie służbę sprawował, kto nieskalaną kroczy drogą.
16.WARSZ.PRASKAMoje oczy szukają wiernych na ziemi. Tacy niech ze mną mieszkają. Ci, co chodzą drogami prostymi, zawsze mi mogą służyć.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje oczy skierowane są ku wierzącym na ziemi, by ze mną przebywali. Kto chodzi nieskazitelną drogą ten mi będzie służył.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZatroszczę się natomiast o wiernych tej ziemi; Chciałbym, aby mieszkali ze mną. Kto pragnie postępować nienagannie, Ten będzie mi służył.
19.TOR.PRZ.Moje oczy zwrócone będą na wiernych tej ziemi, pragnę , by mieszkali ze mną; kto chodzi drogą doskonałą, ten będzie mi służył.