« Psal 101:6 Księga Psalmów 101:7 Psal 101:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(100:9) Nie będzie bydlić pośrzod domu mojego, jen czyni pych. (100:10) Jen mołwi złe, nie rozprawia❬ł❭ w obeźrzeniu oczu moju.
2.PS.PUŁAWSKI(100:9) Nie ❬będzie❭ bydlił pośrod domu mego, jen czyni pych. (100:10) Jen mołwi złości, nie rozprawiał przed oczyma moima.
3.WUJEK.1923Nie będzie mieszkał w pośród domu mego, który czyni pychę: który mówi nieprawości, nie miał szczęścia w oczach moich.
4.GDAŃSKA.1881Nie będzie mieszkał w domu moim zdrajca, ten, który mówi kłamstwo, nie ostoi się przed oczyma memi.
5.GDAŃSKA.2017Nie zamieszka w moim domu oszust, kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma.
6.PS.BYCZ.1854Nie zamieszka, wewnątrz domu-mego, dopuszczający-się zdrady; mówiący kłamstwa, nie stanie-śmiało, przed oczami-mojémi.
7.GÖTZE.1937Nie będzie mieszkał wewnątrz domu mego, kto obłudnie postępuje; kto kłamstwo mówi, nie ostoi się przed oczyma memi.
8.CYLKOWNie zamieszka w pośród domu mojego obłudnik; głoszący fałsz nie ostoi się przed oczyma mojemi.
9.KRUSZYŃSKINie zamieszka wpośród domu mego; kto czyni zdradę; ten, kto kłamstwo mówi, nie ostoi się przed oczyma memi.
10.ASZKENAZY Nie osiądnie wewnątrz mego domu człek fałszywy, wypowiadający kłamstwa nie ostanie się przeciw mym oczom.
11.SZERUDAOszust nie zamieszka w domu moim, kłamca nie ostoi się w oczach moich.
12.TYSIĄCL.WYD1(100:7) Kto podstęp knuje, nie będzie mieszkał w mym domu. Przed mymi oczami się nie ostoi ten, który kłamstwa rozgłasza.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami.
14.BRYTYJKAOszust nie zamieszka w domu moim, Kłamca nie ostoi się w oczach moich.
15.POZNAŃSKANie zamieszka w moim domu, ktokolwiek działa podstępnie, i nie ostoi się przed mymi oczyma, kto kłamstwa rozgłasza.
16.WARSZ.PRASKAA kłamca nie może przebywać w mym domu, nie ostoi się przed mym wzrokiem żaden obłudnik.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pośród Mojego domu nie zamieszka obłudnik, a ten, kto głosi fałsz nie ostoi się przed Moimi oczami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zamieszka pod moim dachem nikt, kto dopuszcza się zdrady, Ten, kto ucieka się do kłamstwa, nie ostoi się w mych oczach.
19.TOR.PRZ.Nie zamieszka we wnętrzu mojego domu, ten kto dopuszcza się zdrady, mówiący kłamstwa nie ostoi się przed moimi oczami.