« Psal 101:7 Księga Psalmów 101:8 Psal 102:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(100:11) W jutrzni zabijał jeśm wszystki grzeszne ziemie, abych rozproszył z miasta bożego wszystki strojące lichotę.
2.PS.PUŁAWSKI(100:11) W jutrznię zabijałeśm wszystki grzeszne ziemie, abych rozproszył z miasta bożego wszystki strojące złość.
3.WUJEK.1923Rano traciłem wszystkie grzeszniki w ziemi, abym wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkie czyniące nieprawość.
4.GDAŃSKA.1881Co poranek tracić będę wszystkich niezbożnych na ziemi, abym tak wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość.
5.GDAŃSKA.2017Każdego ranka będę tępić wszystkich niegodziwych na ziemi, aby tak wykorzenić z miasta PANA wszystkich złoczyńców.
6.PS.BYCZ.1854W-porankach-zaraz, wygubiać-będę wszystkich bezbożnych kraju, ku-wytępieniu, z-miasta Pana, wszelkich sprawców złego.
7.GÖTZE.1937Co poranku wytracę bezbożnych kraju, aby wytępić z miasta Pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość.
8.CYLKOWOd każdego rana niszczyć będę niegodziwych w kraju, by wytępić z grodu Bożego wszystkich złoczyńców.
9.KRUSZYŃSKICo poranku tracić będę wszystkich bezbożnych na ziemi, abym wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkich czyniących nieprawość.
10.ASZKENAZY Na świtaniach wytępię wszystkie niegodziwce ziemi, aby wytracić z miasta bożego wszystkich, co czynią nieprawość.
11.SZERUDAKażdego poranku tracić będę wszystkich bezbożnych w kraju i tępić z grodu Pana wszystkich złoczyńców.
12.TYSIĄCL.WYD1(100:8) Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, wygubię z miasta Pańskiego wszystkich złoczyńców.
13.TYSIĄCL.WYD5Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, aby usunąć z miasta Pańskiego wszystkich złoczyńców.
14.BRYTYJKAKażdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju, Wygubię z miasta Pana wszystkich złoczyńców.
15.POZNAŃSKACo rano będę niszczył wszystkich przeniewierców w kraju, aż wytracę z Miasta Jahwe wszystkich, którzy czynią nieprawość.
16.WARSZ.PRASKANa bezbożników co ranka wyroki ogłaszam, aż z miasta Pańskiego usunę tych wszystkich, którzy źle czynią.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Każdego ranka będę niszczył tych niegodziwych w kraju, by wytępić z miasta WIEKUISTEGO wszystkich, co czynią nieprawość.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnych tej ziemi, Tak by usunąć z miasta PANA wszystkich czyniących nieprawość.
19.TOR.PRZ.Co rano będę niszczył wszystkich niegodziwych na ziemi, by wyciąć z miasta Jhwh wszystkich złoczyńców.