« Mic 5:9 Księga Micheasza 5:10 Mic 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie onego dnia, mówi Pan, wezmę konie twoje z pośrodku ciebie i zatracę poczwórne twoje.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się dnia onego, mówi Pan, że wytracę konie twoje z pośrodku ciebie, a wozy twoje popsuję,
3.GDAŃSKA.2017I stanie się w tym dniu, mówi PAN, że wytracę twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje rydwany.
4.CYLKOW(5:9) I stanie się dnia onego, rzecze Wiekuisty, że wytępię rumaki twoje z pośród ciebie, i wytracę wojenne wozy twoje.
5.TYSIĄCL.WYD5(5:9) I w owym dniu - wyrocznia Pana - wytracę konie twoje spośród ciebie i zniszczę twe rydwany.
6.BRYTYJKA(5:9) W owym dniu, mówi Pan, wytępię twoje konie spośród ciebie i zniszczę twoje rydwany.
7.POZNAŃSKA(5:9) Owego dnia - mówi Jahwe - wytracę konie, które [chowasz] u siebie, i zniszczę twe wozy;
8.WARSZ.PRASKA(5:9) W dniu owym – mówi Pan – na twych oczach wytracę wszystkie twoje konie i zniszczę wszystkie rydwany twoje.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:9) Owego dnia się stanie – mówi WIEKUISTY, że wytępię spośród ciebie twe rumaki oraz wytracę twoje wojenne wozy
10.EIB.BIBLIA.2016(5:9) Gdy nastanie ten dzień - oświadcza PAN - pozbawię cię koni i zniszczę twoje rydwany.