« Mic 5:2 Księga Micheasza 5:3 Mic 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto da je aż do czasu, którego rodząca porodzi, a ostatek braci jego wróci się do synów Izraelowych.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż choć ich wyda w rozproszenie aż do czasu, któregoby rodząca porodziła, wszakże ostatek braci jego nawrócą się z synami Izraelskimi.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy rodząca porodzi. Wtedy resztka jego braci wróci do synów Izraela.
4.CYLKOW(5:2) Przeto opuści ich do czasu, gdy mająca rodzić urodzi, a pozostali jego współplemieńcy wraz z Israelitami powrócą.
5.TYSIĄCL.WYD5(5:2) Przeto [Pan] porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
6.BRYTYJKA(5:2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.
7.POZNAŃSKA(5:2) Oto dlaczego Jahwe wyda swoich [w ręce nieprzyjaciół], aż rodzić będzie ta, która ma porodzić, i bracia jego, którzy ocaleją, powrócą do synów Izraela.
8.WARSZ.PRASKA(5:2) Pan wydał ich [obcym] aż do czasu, dopóki rodząca nie wyda na świat syna. Wtedy powróci też reszta jego braci i przyłączy się do synów Izraela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:2) Dlatego opuści ich do czasu, gdy ta, co ma rodzić – urodzi, i pozostali jego bracia się nawrócą wraz z Israelitami.
10.EIB.BIBLIA.2016(5:2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy rodząca urodzi, i pozostali Jego bracia powrócą do synów Izraela.