« Mic 5:3 Księga Micheasza 5:4 Mic 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stanie i paść będzie mocą Pańską, w wysokości imienia Pana, Boga swego, i nawrócą się; bo teraz rozwielmoży się aż do granic ziemie.
2.GDAŃSKA.1881I stanie się a paść ich będzie w sile Pańskiej, i w sławie imienia Pana, Boga swego; i będą mieszkać, bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Powstanie i będzie paść w mocy PANA i w majestacie imienia PANA, swego Boga. I będą mieszkać spokojnie, bo już będzie on wielki aż po krańce ziemi.
4.CYLKOW(5:3) Wtedy stanie on i będzie im pasterzył w mocy Wiekuistego, w majestatycznem imieniu Wiekuistego Boga swojego, i będą mieszkać bezpiecznie. Bo wtedy będzie on wielkim aż do krańców ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5(5:3) Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi.
6.BRYTYJKA(5:3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.
7.POZNAŃSKA(5:3) I powstanie, i będzie rządził w mocy Jahwe, w majestacie Imienia Jahwe, Boga swego; będą mieszkać bezpiecznie, bo odtąd On okaże swą wielkość aż po krańce ziemi.
8.WARSZ.PRASKA(5:3) Przyjdzie On i będzie ich pasterzem i będzie ich pasł mocą Pana, w majestacie najwyższym imienia Pana, ich Boga. I odtąd żyć będą spokojnie. Jego zaś moc sięgać będzie aż po krańce ziemi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:3) Wtedy on stanie i będzie im pasterzył w mocy WIEKUISTEGO, w majestatycznym Imieniu WIEKUISTEGO, swojego Boga, i będą mieszkać bezpiecznie. Bo wtedy on będzie wielkim aż do krańców ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016(5:3) I powstanie, będzie pasł w mocy PANA, w majestacie imienia JHWH, Jego Boga - wówczas osiądą, bo Jego wielkość sięgnie aż po krańce ziemi.