« Mic 5:5 Księga Micheasza 5:6 Mic 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą paść ziemię Assur mieczem i ziemię Nemrodowę włóczniami jéj: i wyzwoli od Assura, gdy wnidzie do ziemie naszéj i gdy deptać będzie po granicach naszych.
2.GDAŃSKA.1881Ci wypasą ziemię Assyryjską mieczem, i ziemię Nimrodową w granicach ich; a tak wyrwie nas Assyryjczykowi, gdy przyciągnie do ziemi naszej, i gdy będzie deptał granicę nasze.
3.GDAŃSKA.2017Ci ogołocą ziemię Asyrii mieczem i ziemię Nimroda na jej granicach. W ten sposób wybawi nas od Asyryjczyka, gdy nadciągnie do naszej ziemi i gdy będzie stąpał w naszych granicach.
4.CYLKOW(5:5) Ci spasą ziemię Aszura mieczem, a ziemię Nimroda w jej bramach. I tak ocali nas od Aszura, gdy wstąpi do ziemi naszej, a wkroczy do granic naszych.
5.TYSIĄCL.WYD5(5:5) I będą paść kraj Asyrii mieczem, a kraj Nimroda sztyletem. Tak, ocali On nas od Asyrii, gdy wtargnie ona do naszego kraju, gdy deptać będzie nasze granice.
6.BRYTYJKA(5:5) Ci ogołocą kraj asyryjski mieczem i kraj Nimroda dobytą bronią. Tak wyratują nas od Asyryjczyków, gdy ci wtargną do naszej ziemi i będą stąpać w naszych granicach.
7.POZNAŃSKA(5:5) Będą mieczem rządzić ziemią asyryjską i szablą obnażoną - krainą Nimroda). On nas wybawi od Asyryjczyka, gdyby wtargnął do naszego kraju i deptał po naszej ziemi.
8.WARSZ.PRASKA(5:5) I mieczem zaczną rządzić nad Asyrią, a bronią dobrze wyostrzoną – nad krajem Nimroda. To On nas uratuje przed Asyrią, gdy kraj nasz znienacka napadnie i wkroczy na nasze ziemie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:5) Zaś oni ziemię Aszura spasą mieczem, a ziemię Nimroda w jej bramach. Tak ocali nas od Aszuru, kiedy wstąpi do naszej ziemi oraz wkroczy do naszych granic.
10.EIB.BIBLIA.2016(5:5) I potraktują Asyrię mieczem, ziemię Nimroda u jej bram - i wybawi nas On od Asyrii, gdy wejdzie do naszej ziemi, gdy przekroczy naszą granicę.