« Mic 5:8 Księga Micheasza 5:9 Mic 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Podniesie się ręka twoja na sprzeciwniki twoje, a wszyscy nieprzyjaciele twoi wyginą.
2.GDAŃSKA.1881Wywyższy się ręka twoja nad nieprzyjaciołmi twoimi, a wszyscy przeciwnicy twoi wykorzenieni będą.
3.GDAŃSKA.2017Wywyższy się twoja ręka nad twoimi wrogami, a wszyscy twoi przeciwnicy będą wykorzenieni.
4.CYLKOW(5:8) Podniesioną będzie ręka twoja nad nieprzyjaciółmi twoimi, a wszyscy wrogowie twoi wytępieni będą.
5.TYSIĄCL.WYD5(5:8) Niech zatriumfuje twoja ręka nad twymi wrogami, i niech wszyscy nieprzyjaciele twoi wyginą.
6.BRYTYJKA(5:8) Gdy podniesiesz rękę na swoich wrogów, wszyscy twoi nieprzyjaciele będą wytępieni.
7.POZNAŃSKA(5:8) Podniesiesz rękę na swych wrogów, a wszyscy wrogowie twoi będą wytępieni.
8.WARSZ.PRASKA(5:8) A potem podniesiesz rękę przeciwko wszystkim wrogom i wygładzeni zostaną wszyscy przeciwnicy twoi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:8) Twoja ręka będzie podniesiona nad twymi nieprzyjaciółmi, a wszyscy twoi wrogowie będą wytępieni.
10.EIB.BIBLIA.2016(5:8) Podniesiesz rękę przeciw nieprzyjaciołom, wszyscy twoi wrogowie poginą.