« Jer 27:12 Księga Jeremiasza 27:13 Jer 27:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przecz umieracie, ty i lud twój, mieczem i głodem i morem, jako mówił Pan do narodu, który nie będzie chciał służyć królowi Babilońskiemu?
2.GDAŃSKA.1881Przeczże macie zginąć, ty i lud twój, od miecza, od głodu i od powietrza, jako mówił Pan o narodzie, któryby nie służył królowi Babilońskiemu?
3.GDAŃSKA.2017Czemu macie zginąć, ty i twój lud, od miecza, od głodu i od zarazy, jak mówił PAN o narodzie, który nie chce służyć królowi Babilonu?
4.CYLKOWCzemuż macie zginąć, ty i lud twój, od miecza, głodu i moru, jako wyrzekł Wiekuisty o narodzie, któryby nie służył królowi Babelu.
5.KRUSZYŃSKICzemuż macie zginąć, ty i lud twój od miecza, głodu i moru, jako orzekł Bóg o narodzie, który nie chce służyć królowi babilońskiemu?
6.TYSIĄCL.WYD1Dlaczego macie ginąć, ty i lud twój, od miecza, ognia i zarazy, jak zagroził Jahwe narodowi, który się nie podda królowi babilońskiemu?
7.TYSIĄCL.WYD5Dlaczego chcecie umrzeć, ty wraz ze swym narodem, od miecza, głodu i zarazy, jak to przepowiedział Pan o narodzie, który nie chciałby służyć królowi babilońskiemu?
8.BRYTYJKADlaczego macie zginąć, ty i twój lud, od miecza, głodu i zarazy, jak zapowiedział Pan narodowi, który nie służy królowi babilońskiemu?
9.POZNAŃSKAPo cóż macie umierać, ty i lud twój, od miecza, głodu i zarazy, jak to zagroził Jahwe narodowi, który by nie uległ królowi Babilonii?
10.WARSZ.PRASKADlaczego koniecznie chcecie zginąć, ty sam i cały lud twój, od miecza, z głodu albo od zarazy, jak to Pan zapowiedział narodom, które nie zechcą poddać się królowi babilońskiemu?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu macie zginąć ty i twój lud od miecza, głodu i moru, jak wypowiedział WIEKUISTY o narodzie, który by nie służył królowi Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlaczego miałbyś ginąć ty i twój lud od miecza, głodu i zarazy, jak zapowiedział PAN narodowi, który nie podporządkuje się królowi Babilonu?