« Jer 27:15 Księga Jeremiasza 27:16 Jer 27:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Do kapłanów téż i do ludu tego mówiłem, rzekąc: To mówi Pan: Nie słuchajcie słów proroków waszych, którzy wam prorokują, mówiąc: Oto naczynia Pańskie przywrócone będą z Babilonu teraz prędko; bo wam fałsz prorokują.
2.GDAŃSKA.1881Do kapłanów też, i do tego wszystkiego ludu rzekłem, mówiąc: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów proroków swoich, którzy wam prorokują, mówiąc: Oto naczynia domu Pańskiego teraz w rychle przywrócone będą z Babilonu; bo wam oni kłamstwo prorokują.
3.GDAŃSKA.2017Także do kapłanów i do całego ludu powiedziałem: Tak mówi PAN: Nie słuchajcie słów swoich proroków, którzy prorokują wam, mówiąc: Oto naczynia domu PANA zostaną już wkrótce przywrócone z Babilonu. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo.
4.CYLKOWDo kapłanów też i do całego ludu tego rzekłem, jak następuje: Tak rzecze Wiekuisty: Nie słuchajcie słów proroków waszych, którzy prorokują wam i powiadają: Oto przybory domu Wiekuistego sprowadzone zostaną z Babelu, niezwłocznie, rychło; gdyż kłamstwo oni prorokują wam.
5.KRUSZYŃSKIA do kapłanów i do wszystkiego narodu tego mówiłem w tych słowach: Tak rzecze Bóg: Nie słuchajcie słów proroków waszych, którzy wam prorokują, mówiąc; "Oto naczynia domu Bożego niebawem powrócą z Babilonu" - bo to jest kłamstwo, co wam prorokują.
6.TYSIĄCL.WYD1Do kapłanów i do całego ludu mówiłem: Tak mówi Jahwe: Nie słuchajcie mów proroków, wieszczących wam: «Oto sprzęty domu Jahwe będą przywrócone teraz niebawem» — bo wieszczą wam kłamstwo.
7.TYSIĄCL.WYD5Do kapłanów zaś i do tego ludu powiedziałem, co następuje: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów waszych proroków, przepowiadających wam: Oto naczynia domu Pańskiego wrócą z Babilonu, teraz natychmiast. Prorokują wam bowiem kłamstwo.
8.BRYTYJKAA do kapłanów i do całego ludu rzekłem: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują: Oto teraz przybory domu Pana będą rychło sprowadzone z Babilonu, bo oni wam prorokują kłamliwie!
9.POZNAŃSKADo kapłanów i do całego tego ludu przemówiłem w ten sposób: - Tak mówi Jahwe: Nie słuchajcie słów proroków przepowiadających wam: "Oto naczynia Świątyni Jahwe zostaną teraz wkrótce przywrócone z Babilonu". Albowiem wieszczą wam fałsz.
10.WARSZ.PRASKADo kapłanów zaś i do całego ludu mówiłem tak: Oto, co mówi Pan: Nie słuchajcie waszych proroków, którzy tak wam prorokują: Wszystkie naczynia święte z Przybytku Pańskiego już wkrótce wrócą z Babilonu! – Oni was oszukują!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także do kapłanów i do całego ludu powiedziałem, mówiąc: Tak mówi WIEKUISTY: Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują i powiadają: Oto szybko, niezwłocznie zostaną sprowadzone z Babelu przybory Domu WIEKUISTEGO; gdyż oni prorokują wam kłamstwo.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie zapowiedziałem kapłanom i całemu ludowi: Tak mówi PAN: Nie słuchajcie waszych proroków, którzy wam obiecują, że sprzęty ze świątyni PANA zostaną wkrótce sprowadzone z Babilonu. Prorokują wam kłamstwa!