« Jer 27:20 Księga Jeremiasza 27:21 Jer 27:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo to mówi Pan zastępów, Bóg Izraelów, do naczynia, które pozostały w domu Pańskim i w domu króla Judzkiego i w Jeruzalem:
2.GDAŃSKA.1881Tak zaiste mówi Pan zastępów, Bóg Izraelski, o tych naczyniach, które pozostały w domu Pańskim, i w domu króla Judzkiego, i w Jeruzalemie:
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów, Bóg Izraela, o tych naczyniach, które pozostały w domu PANA, w domu króla Judy i w Jerozolimie:
4.CYLKOWTak zaiste rzecze Wiekuisty zastępów, Bóg Israela, o tych przyborach pozostałych w domu Wiekuistego, i w domu króla Judy i w Jerozolimie:
5.KRUSZYŃSKITak bowiem rzecze Bóg zastępów, Pan Izraela w sprawie naczyń, które pozostały w domu Bożym i w domu króla judzkiego w Jeruzalem:
6.TYSIĄCL.WYD1otóż tak rzecze Jahwe Zastępów, Bóg Izraela, w sprawie sprzętów, które pozostały w domu Jahwe, w domu króla judzkiego i w Jeruzalem:
7.TYSIĄCL.WYD5Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o naczyniach pozostałych w domu Pańskim, w pałacu króla judzkiego i w Jerozolimie:
8.BRYTYJKAGdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o przyborach, które pozostały w domu Pana i w pałacu króla judzkiego, i w Jeruzalemie:
9.POZNAŃSKA(Tak bowiem mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela, o naczyniach pozostałych w Świątyni Jahwe i w pałacu króla judzkiego oraz w Jeruzalem):
10.WARSZ.PRASKAZaprawdę, tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o tych naczyniach świętych, które ocalały w świątyni Pańskiej, w pałacu królów Judy i w Jerozolimie:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, zaiste, mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela, o tych przyborach, które pozostały w Domu WIEKUISTEGO, w domu króla Judy oraz w Jeruszalaim:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOwszem, tak mówi PAN Zastępów, Bóg Izraela, o sprzętach, które pozostały w świątyni PANA, w pałacu króla Judy i w Jerozolimie: