« Jer 27:6 Księga Jeremiasza 27:7 Jer 27:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą mu służyć wszyscy narodowie, i synowi jego i synowi syna jego, aż przyjdzie czas ziemie jego, i jego samego: i będą mu służyć mnodzy narodowie i wielcy królowie.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż będą mu służyły te wszystkie narody, i synowi jego i synowi syna jego, dokądby nie przyszedł czas ziemi jego i jego samego, gdy go też zaś sobie w niewolę podbiją narody zacne, i królowie wielcy.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego będą mu służyły te wszystkie narody, jego synowi i synowi jego syna, aż nadejdzie czas na jego ziemię. Wtedy ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie.
4.CYLKOWI służyć mu mają wszystkie narody, i synowi jego i synowi syna jego, póki nie nadejdzie czas i kraju jego, a ujarzmią go narody potężne i królowie wielcy.
5.KRUSZYŃSKIWszystkie narody będą mu służyć, i synowi jego i synowi syna jego, póki nie nadejdzie czas i dla kraju jego, a ujarzmią go narody wielkie i królowie wielcy.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak wszystkie narody będą poddane jemu, jego synowi i wnukowi, aż przyjdzie czas również na jego kraj, gdy mocne narody i wielcy królowie go ujarzmią.
7.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi oraz synowi jego syna, dopóki nie przyjdzie kres także i na jego kraj; będą mu służyć wtenczas potężne narody i wielcy królowie.
8.BRYTYJKAI będą mu służyć wszystkie narody i jego synowi, i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju; i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie.
9.POZNAŃSKAI wszystkie narody podlegać będą jemu, synowi jego i wnukowi, aż nadejdzie czas i dla jego kraju, kiedy ujarzmią go potężne narody i wielcy królowie.
10.WARSZ.PRASKAWszystkie narody będą poddane pod władzę jemu, jego synowi, a potem synowi jego syna, aż przyjdą dni na jego kraj, a wtedy znów jemu zaczną służyć wielkie narody i potężni królowie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mają mu służyć wszystkie narody, oraz jego synowi i synowi jego syna, dopóki nie nadejdzie czas jego i kraju, więc ujarzmią go potężne narody oraz wielcy królowie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi i wnukowi, aż nadejdzie kres również na jego kraj. Bo i on zostanie podbity przez wielkie narody i potężnych władców.