« Jer 27:7 Księga Jeremiasza 27:8 Jer 27:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A naród i królestwo, któreby nie służyło Nabuchodonozorowi, królowi Babilońskiemu, i ktobykolwiek nie schylił szyje swéj pod jarzmo króla Babilońskiego, mieczem i głodem i powietrzem nawiedzę naród on, mówi Pan, aż ich dokonam w ręce jego.
2.GDAŃSKA.1881A ten naród i to królestwo, któreby mu nie służyło, to jest Nabuchodonozorowi, królowi Babilońskiemu, i któryby nie poddał szyi swojej pod jarzmo króla Babilońskiego, mieczem, i głodem, i morem nawiedzę ten naród, mówi Pan, dokądbym ich do końca nie wytracił ręką jego.
3.GDAŃSKA.2017A ten naród i to królestwo, które nie będzie służyło Nabuchodonozorowi, królowi Babilonu, i które nie podda swego karku pod jarzmo króla Babilonu, taki naród nawiedzę mieczem, głodem i zarazą, mówi PAN, aż wytracę je jego ręką.
4.CYLKOWI będzie, że ten naród, albo to królestwo, któreby mu służyć nie chciało - Nebukadnecarowi, królowi Babelu - i ktokolwiekby nie poddał szyi swej pod jarzmo króla Babelu - mieczem i głodem i morem nawiedzę naród taki, rzecze Wiekuisty, póki ich nie zgładzę ręką jego.
5.KRUSZYŃSKIA będzie, że naród i królestwo, któreby mu służyć nie chciało, Nebukadneccarowi, królowi babilońskiemu i któreby nie poddało swego karku pod jarzmo króla babilońskiego, taki naród nawiedzę mieczem i głodem i zarazą .- rzecze Bóg,- póki ich nie zgładzę ręką jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Naród i królestwo, które by nie chciało ulec Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i które by nie poddało swego karku pod jarzmo króla babilońskiego — ukarzę mieczem, głodem i zarazą ów naród — wyrocznia Jahwe — aż ich w jego ręce wydam.
7.TYSIĄCL.WYD5Naród i królestwo, które nie chciałyby służyć Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i które nie poddałyby karku pod jarzmo króla babilońskiego, nawiedzę mieczem, głodem i zarazą - wyrocznia Pana - dopóki nie oddam ich w jego ręce.
8.BRYTYJKATen zaś naród i to królestwo, które by nie służyło Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i nie poddało swojego karku pod jarzmo króla babilońskiego, ten lud będę karał mieczem i głodem, i zarazą – mówi Pan – aż wydam ich w jego ręce.
9.POZNAŃSKANaród zaś i państwo, które nie poddadzą się jemu, Nebukadnezarowi, królowi babilońskiemu, i które nie ugną karku pod jarzmo króla Babilonii, (naród taki) nawiedzę karą miecza, głodu i zarazy - to wyrok Jahwe - aż wydam je w jego ręce.
10.WARSZ.PRASKANaród albo królestwo, które nie podda się władzy Nabuchodonozora, króla babilońskiego, nie złoży mu ofiary i nie weźmie na siebie jarzma króla babilońskigo, zostanie przeze Mnie ukarane mieczem, klęską głodu albo zarazą – mówi Pan – aż wreszcie dostanie się w jego ręce.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie, że ten naród, albo to królestwo, które by mu nie chciało służyć – Nabukadrecarowi, królowi Babelu – i ktokolwiek by nie poddał swojej szyi pod jarzmo króla Babelu, taki naród nawiedzę mieczem, głodem i morem mówi WIEKUISTY, dopóki ich nie zgładzę jego ręką.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZanim to jednak nastąpi, każdy naród i każde królestwo, które nie zechce służyć Nebukadnesarowi, królowi Babilonu, i które nie podda swego karku pod jego jarzmo, uderzę mieczem, głodem i zarazą - oświadcza PAN - aż je poddam pod jego władzę.