« Psal 107:16 Księga Psalmów 107:17 Psal 107:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:17) Przyjął je z drogi lichoty jich, prze krzywdy ciem jich uśmierzeni są.
2.PS.PUŁAWSKI(106:17) Przyjął je z drogi złości jich, prze krzywdy ciem jich pokorzeni są.
3.WUJEK.1923Wybawił je z drogi ich nieprawości; bo dla niesprawiedliwości swoich byli poniżeni.
4.GDAŃSKA.1881Szaleni dla drogi przewrotności swojej, i dla nieprawości swej utrapieni bywają.
5.GDAŃSKA.2017Głupcy z powodu swej występnej drogi i nieprawości doznają utrapień.
6.GÖTZE.1937Głupcy, którzy cierpieli wskutek drogi nieprawości swojej i dla występków swoich,
7.CYLKOWNiebaczni za drogę grzeszną swoję, i za występki swoje cierpieli.
8.KRUSZYŃSKISzaleni z powodu drogi przewrotności swej, a dla występków swych stali się nieszczęśliwymi.
9.ASZKENAZY Wynędzniali z drogi swych przestępstw a przez własne będą udręczeni grzechy.
10.SZERUDAChorowali z powodu swego przewrotnego postępowania i byli smagani plagami za swe winy.
11.TYSIĄCL.WYD1(106:17) Chorowali skutkiem swej nieprawości i męczyli się przez swoje występki;
12.TYSIĄCL.WYD5Chorowali na skutek swoich grzesznych czynów i nędzę cierpieli przez swoje występki;
13.BRYTYJKAChorowali z powodu swego występnego życia I cierpieli z powodu swych win.
14.POZNAŃSKASłabymi się stali dla swoich występków, byli utrapieni dla swych nieprawości,
15.WARSZ.PRASKAZgięci we dwoje wskutek swych występków,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niebaczni cierpieli za swoją grzeszną drogę oraz za swe występki.
17.EIB.BIBLIA.2016Potracili rozum, i przez swe nieprawości, przez swoje winy cierpieli.