« Psal 107:23 Księga Psalmów 107:24 Psal 107:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:24) ci są widzieli działa gospod❬no❭wa a dziwy jego w głębokości.
2.PS.PUŁAWSKI(106:24) ci widzieli działa boża a dziwy ❬jego❭ w głębokości.
3.WUJEK.1923Ci widzieli dzieła Pańskie i dziwy jego na głębinie.
4.GDAŃSKA.1881Ci widują sprawy Pańskie, i dziwy jego na głębi.
5.GDAŃSKA.2017Widzą dzieła PANA i jego cuda w głębinach.
6.GÖTZE.1937Ci widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinie:
7.CYLKOWOni widzieli sprawy Boże, i cuda Jego w głębinie.
8.KRUSZYŃSKIoto sami ujrzeli dzieła Pańskie, i cuda Jego na głębinie.
9.ASZKENAZY Ci ujrzą dzieła Jehowy a cuda Jego w ciemnej fali.
10.SZERUDAWidzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach.
11.TYSIĄCL.WYD1(106:24) ci dzieła Pańskie ujrzeli i Jego cuda na morzu.
12.TYSIĄCL.WYD5ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny.
13.BRYTYJKAWidzieli dzieła PanaI cuda jego na głębinach.
14.POZNAŃSKAoni oglądali dzieła Jahwe i Jego cuda na mórz głębinie.
15.WARSZ.PRASKAci, którzy mogli tam podziwiać dzieła Pana i Jego wielkie cuda w głębinach morskich,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.oni widzieli sprawy BOGA i Jego cuda w głębinie.
17.EIB.BIBLIA.2016Ci widzieli wielkie dzieła PANA, Jego cuda na bezkresnych głębiach.