« Psal 107:42 Księga Psalmów 107:43 Psal 108:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:43) Ktory mądry a strzec będzie ❬tego❭ i urozumie miłosierdzia boża?
2.PS.PUŁAWSKI(106:43) Ktory mądry a strzec będzie tego i urozumie miłosierdzia boża?
3.WUJEK.1923Któż mądry, a strzedz będzie tego? a wyrozumie miłosierdzie Pańskie?
4.GDAŃSKA.1881Ale któż jest tak mądry, aby to upatrywał, i wyrozumiewał wszystkie litości Pańskie?
5.GDAŃSKA.2017Kto jest tak mądry, aby tego upatrywał i rozumiał litość PANA?
6.GÖTZE.1937Któż jest mądry? Ten niech na to zważa i pojmie dowody łaski Pańskiej.
7.CYLKOWKto mądry, zachowa to wszystko, i rozważy łaski Boga.
8.KRUSZYŃSKIKtóż jest tak mądry, a będzie tego przestrzegał? i wyrozumie miłosierdzie Pańskie?
9.ASZKENAZY Kto mądry, a zachowa to, będąż rozpamiętywać łaski Jehowy.
10.SZERUDAKto mądry, niech zachowa to i niechaj zważa na łaskę Pana!
11.TYSIĄCL.WYD1(106:43) Któż jest rozumny, aby to dostrzec i zmiłowania Pańskie rzetelnie ocenić?
12.TYSIĄCL.WYD5Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa [dzieła] łaski Pana!
13.BRYTYJKAKto jest mądry, niechaj się tego trzymaI rozważa łaskawość Pana!
14.POZNAŃSKAKto jest mądry? Niechaj to zachowa i niech rozważa łaskawość Jahwe.
15.WARSZ.PRASKAKto jest tak mądry, by zrozumiał to wszystko? Kto pojmie bogactwo łaskawości Pana?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto mądry zachowa to wszystko oraz rozważy łaski WIEKUISTEGO.
17.EIB.BIBLIA.2016Kto mądry, niech z tego korzysta I niech rozważa w swych myślach przejawy łaski PANA!