« Psal 21:13 Księga Psalmów 22:1 Psal 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:1) Gospodnie Boże moj, weźrzy na mię! Czemu jeś mie został? Daleko od zbawienia mego słowa zgrzeszenia mego.
2.PS.PUŁAWSKIW koniec psalm Dawidow. (21:1) Gospodnie Boże moj, weźrzy na mię! Czemu jeś mie został. Daleko od zbawienia mego słowa zgr❬z❭eszenia mego.
3.WUJEK.1923(22:1) Na koniec, za przyjęcie poranne, Psalm Dawidowi. (22:2) Boże, Boże mój, wejrzyj na mię: czemuś mię opuścił? daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na czas poranny psalm Dawidowy. (22:2) Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił? oddaliłeś się od wybawienia mego, od słów ryku mego.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Ajjelet haszahar. Psalm Dawida. Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Czemu jesteś tak daleki od wybawienia mnie, od słów mego jęku?
6.PS.BYCZ.1854(22:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na nutę, Ajelet haszachar, Psalm Dawida. (22:2) Boże-mój, Boże-mój, czemu upuściłeś-mię? czemuś oddalon od-ocalenia-mego, i od słów jęku-mojego?
7.GÖTZE.1937(22:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na "Łanię zorzy". Psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił? Daleki jesteś od tego, by mię wybawić i by usłyszeć słowa jęku mego.
8.CYLKOW(22:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: "Łanio zorzy", pieśń Dawida. (22:2) Panie mój Panie, czemuś mnie opuścił, daleki od wspomożenia mnie, od słów skargi mojéj.
9.KRUSZYŃSKI(22:1) Przełożonemu chóru, na (nutę) "Ajjelet ha-Szszahar". Psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił! daleko od wybawienia mego słowa mego wołania!
10.ASZKENAZY(22:1) Dyrygentowi. - O wschodzącej jutrzence. - Śpiew Dawidowy. (22:2) Boże mej siły, Ty mój mocny Boże, czemuż mię opuściłeś? Daleki memu wybawieniu, słowom mego rozpaczliwego ryku!
11.SZERUDA(22:1) Przewodnikowi chóru. Według: Łanio zorzy... psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, nie wybawiając mnie, nie wysłuchując mnie?
12.TYSIĄCL.WYD1(21:1) Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: "Łania o świcie". Psalm. Dawidowy. (21:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleki jesteś od próśb, od słów mojego wołania.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:1) Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni: "Łania o świcie". Psalm. Dawidowy. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
14.BRYTYJKA(22:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Łania w czasie zorzy porannej... ” Psalm Dawidowy. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?
15.POZNAŃSKA(22:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Łania niby jutrzenka"; Psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, czemu pozostajesz głuchy na moje błagania, na jęk moich słów?
16.WARSZ.PRASKA(22:1) Dla kierującego chórem: Na melodię pieśni: „Jak łania o świcie”. Psalm Dawida. (22:2) Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleko od mego wołania i od słów mojej skargi?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:1) Przewodnikowi chóru, na nutę „Łanio zorzy”. Pieśń Dawida. (22:2) Boże mój, Boże, czemu mnie opuściłeś; czemu jesteś daleki od mego wspomożenia oraz od słów mojej skargi?
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:1) Dla prowadzącego chór: Na melodię: Łania o poranku. Psalm Dawida. (22:2) O, Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam.
19.TOR.PRZ.2023Dla przewodnika chóru. Na melodię: Łania o poranku. Psalm Dawida. (22:1) Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Dalekie od mego wybawienia są słowa mojego jęku?