« Psal 22:14 Księga Psalmów 22:15 Psal 22:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:16) Zeschła jest jako skorupina moc moja i język moj przylnął jest ku czeluściam mojim a w proch śmierci wwiodł jeś mie.
2.PS.PUŁAWSKI(21:16) Zeschła jest jako szczerzupina moc moja i język moj przylnął ku czeluściam moim, w proch śmiertny wwiodłeś mię.
3.WUJEK.1923(22:16) Wyschła jako skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego: i obróciłeś mię w proch śmierci.
4.GDAŃSKA.1881(22:16) Wyschła jako skorupa moc moja, a język mój przysechł do podniebienia mego; nawet w prochu śmierci położyłeś mię.
5.GDAŃSKA.2017Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia; położyłeś mnie w prochu śmierci.
6.PS.BYCZ.1854(22:16) Wyschła, jak-skorupa, siła-moja, i-język-mój przylgnął do podniebienia-mego; a-Ty-w-prochu śmierci umieszczasz-mię.
7.GÖTZE.1937(22:16) Wyschła jak skorupa siła moja, i język mój przysechł do mego podniebienia, i kładziesz mnie w proch śmierci.
8.CYLKOW(22:16) Zaschła jak skorupa siła moja, i język mój przylgnął do podniebienia mego, i w proch śmierci powalasz mnie.
9.KRUSZYŃSKI(22:16) Siła moja wyschła jako skorupa, a język mój przysechł do podniebienia mego, i w proch śmierci obróciłeś mnie.
10.ASZKENAZY(22:16) Jako czerep wyschnięta ma siła a język przywarł do szczęk moich, Ty zasię kładziesz mnie do prochów śmierci,
11.SZERUDA(22:16) Siła moja wyschła jak skorupka, a język mój przylepił się do podniebienia mego; położyłeś mnie w prochu śmierci.
12.TYSIĄCL.WYD1(21:16) Gardło me wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia, w proch śmierci mnie obróciłeś.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:16) Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia, kładziesz mnie w prochu śmierci.
14.BRYTYJKA(22:16) Siła moja wyschła jak skorupa, A język mój przylgnął do podniebienia mego I położyłeś mnie w prochu śmierci.
15.POZNAŃSKA(22:16) Gardło wyschło mi jak gliniana skorupa, język przywarł do podniebienia; położyłeś mnie w prochu śmierci.
16.WARSZ.PRASKA(22:16) Moje gardło wyschło jak skorupa, do podniebienia przywarł mi język, a Ty mnie rzuciłeś w proch śmierci.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:16) Jak skorupa zaschła ma siła, mój język przylgnął do mego podniebienia, powaliłeś mnie do prochu śmierci.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:16) Opuściły mnie siły, wyschłem jak skorupa, Język przywarł mi do podniebienia - I położyłeś mnie w prochu śmierci.
19.TOR.PRZ.2023Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia; złożyłeś mnie w prochu śmierci.