« Psal 22:17 Księga Psalmów 22:18 Psal 22:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:19b) rozdzielili sobie odzienie moje i na odziew moj puścili los.
2.PS.PUŁAWSKI(21:19b) rozdzielili sobie odzienie moje i na odziew moj puścili los.
3.WUJEK.1923(22:19) Rozdzielili sobie szaty moje: a o suknią moję los miotali.
4.GDAŃSKA.1881(22:19) Rozdzielili odzienie moje między się, a o szaty moje los miotali.
5.GDAŃSKA.2017Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy.
6.PS.BYCZ.1854(22:19) Rozdzielają szaty-me pomiędzy-siebie; a,-o-suknię-moją, rzucają losy.
7.GÖTZE.1937(22:19) Dzielą moje odzienie pomiędzy sobą i o szatę moją los miotają.
8.CYLKOW(22:19) Rozdzielają szaty moje pomiędzy siebie, a o suknie moje rzucają los.
9.KRUSZYŃSKI(22:19) Rozdzielili odzienie moje między sobą, a na suknię moją los rzucili.
10.ASZKENAZY(22:19) Dzielą między siebie me szaty i nad mem odzieniem rzucają los.
11.SZERUDA(22:19) Odzienie moje rozdzielili między siebie i los rzucają o suknię moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(21:19) między siebie dzielą moje szaty i los rzucają o moją suknię.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:19) moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają o moją suknię.
14.BRYTYJKA(22:19) Między siebie dzielą szaty mojeI o suknię moją los rzucają.
15.POZNAŃSKA(22:19) dzielą między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucają los.
16.WARSZ.PRASKA(22:19) Rozdzielają między siebie me szaty, a o płaszcz mój rzucają losy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:19) Rozdzielają między siebie me odzienie, a o moje szaty los rzucają.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:19) Dzielą między siebie moje szaty, A o tunikę - rzucają los.
19.TOR.PRZ.2023Dzielą między siebie moje szaty i o moją suknię rzucają losy.