« Psal 22:22 Księga Psalmów 22:23 Psal 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:24) Jiż sie bojicie Boga, chwalcie ji, proknie siemię Jakobowo, sławicie ji. (21:25a) Boj sie jego wszytko siemię Israhel,
2.PS.PUŁAWSKI(21:24) Jiż sie boicie Gospodna, chw❬a❭lcie ji, proknie siemię Jakobowo, chwalcie ji. (21:25a) Boj sie jego wszelkie plemię Israhela,
3.WUJEK.1923(22:24) Co się Pana boicie, chwalcie go: wszystko nasienie Jakóbowe wysławiajcie go: niech się go boi wszystko nasienie Izraelskie.
4.GDAŃSKA.1881(22:24) Mówiąc: Którzy się boicie Pana, chwalcie go; wszystko potomstwo Jakóbowe wysławiajcie go, a niech się go boi wszystko nasienie Izraelskie.
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie PANA, wy, którzy się go boicie; wysławiajcie go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się go, wszyscy potomkowie Izraela.
6.PS.BYCZ.1854(22:24) Wy, bojący-się Pana, chwalcie-Go; wy, wszé potómstwo Jakóba, uwielbiajcie-Go; i-wy,-lękajcie-się, przed-Nim, całé plemię Jzraela.
7.GÖTZE.1937(22:24) Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go; czcij Go całe nasienie Jakóbowe, i lękaj się Go całe nasienie Izraela.
8.CYLKOW(22:24) Bogobojni chwalcie Go, cały rodzie Jakóba czcij Go, i korzcie się przed Nim wszyscy z nasienia Izraela.
9.KRUSZYŃSKI(22:24) Którzy boicie się Pana, wychwalajcie Go; wszystko potomstwo Jakóbowe wysławiajcie Go, a niech się Go boi wszystko plemię Izraelskie.
10.ASZKENAZY(22:24) Wy bogobojni, wielbcie Go, - sławcie Go wszystko nasienie Jakubowe a trwóżcie się przed Nim wszelkie nasienie Izraela!
11.SZERUDA(22:24) Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie Go! Wysławiajcie Go wszyscy potomkowie Jakuba! Bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela!
12.TYSIĄCL.WYD1(21:24) «Chwalcie Go wy, co się Pana boicie; sławcie Go, całe potomstwo Jakuba: czcijcie Go, całe potomstwo Izraela.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:24) Chwalcie Pana, wy, co się Go boicie, sławcie Go, całe potomstwo Jakuba; bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
14.BRYTYJKA(22:24) Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go! Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba! Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela!
15.POZNAŃSKA(22:24) Wy, co się Jahwe boicie, chwalcie Go; wysławiajcie Go, wszyscy potomkowie Jakuba; żyjcie przed Nim w bo jaźni, wszystkie plemiona Izraela!
16.WARSZ.PRASKA(22:24) Wysławiajcie Pana wszyscy, którzy się Go boicie, chwal Go, całe pokolenie Jakuba, drżyjcie przed Nim, wszyscy potomkowie Izraela.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:24) Chwalcie Go, bogobojni, czcij Go cały rodzie Jakóba; korzcie się przed Nim wszyscy z nasienia Israela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:24) Wy, w których jest bojaźń PANA, otoczcie Go chwałą! Złóżcie hołd, wszyscy potomkowie Jakuba! Darzcie czcią, potomkowie Izraela!
19.TOR.PRZ.2023Chwalcie Jhwh, wy, którzy się Go boicie; oddawajcie mu cześć wszyscy potomkowie Jakuba; bójcie się Go wszyscy potomkowie Izraela.