« Psal 22:23 Księga Psalmów 22:24 Psal 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:25b) bo nie wzgardził ani potępił jest prośby ubogiego, (21:26) ani otwrocił jest oblicza swego ote mnie, a gdy jeśm wołał, wysłuszał jest mie.
2.PS.PUŁAWSKI(21:25b) bo nie zgardził ani potępił prośby ubogich, (21:26) ani odwrocił lica swego ode mnie, a gdyśm wołał k niemu, wysłuchał mię.
3.WUJEK.1923(22:25) Albowiem nie wzgardził, ani odrzucił prośby ubogiego: ani odwrócił oblicza swego odemnie: a gdym wołał do niego, wysłuchał mię.
4.GDAŃSKA.1881(22:25) Albowiem nie wzgardził, ani się odwrócił od utrapienia ubogiego, ani skrył od niego oblicza swego; owszem, gdy do niego wołał, wysłuchał go.
5.GDAŃSKA.2017Bo nie wzgardził ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrył przed nim swego oblicza, lecz gdy ten do niego wołał, wysłuchał go.
6.PS.BYCZ.1854(22:25) Bo, On, nie gardzi, i-nie brzydzi-się utrapieniem biédnego; oraz-nie tai oblicza-swego, przed-nim; ale-na-wołanié-jego, o pomoc, do-siebie, uważa.
7.GÖTZE.1937(22:25) Albowiem nie wzgardził ani nie miał wstrętu dla nędzy nędznego, i nie skrył przed Nim oblicza Swego; a gdy do Niego wołał, słyszał go.
8.CYLKOW(22:25) Albowiem nie wzgardził, i nie wstrętna mu skarga biednego, i nie ukrył oblicza Swego przed nim, i gdy wołał do Niego, wysłuchał go.
9.KRUSZYŃSKI(22:25) Albowiem nie wzgardził, ani się odwrócił od utrapienia ubogiego, ani nie skrył oblicza swego przedemną, a gdym wołał do Niego, wysłuchał mnie.
10.ASZKENAZY(22:25) Bo nie masz On w pogardzie ani w obrzydzeniu męczeństwa nieszczęśliwego, ani też nie zakrył On przed nim Swego oblicza a jego błagalnego wołania On zawsze wysłucha.
11.SZERUDA(22:25) Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego, ani nie ukrył przed nim oblicza swego, lecz gdy do Niego wołał, wysłuchał go.
12.TYSIĄCL.WYD1(21:25) Bo On nie wzgardził ani nie brzydził się nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy zawołał do Niego».
13.TYSIĄCL.WYD5(22:25) Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego.
14.BRYTYJKA(22:25) Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiegoAni nie ukrył przed nim oblicza swego, Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go...
15.POZNAŃSKA(22:25) Bo nie miał we wzgardzie i obrzydzeniu nędzy nieszczęśliwego, nie zakrył przed nim swego oblicza; a kiedy wołał do Niego, wysłuchał go".
16.WARSZ.PRASKA(22:25) Bo nie wzgardził nędzą biedaków i nie odwrócił się od nich, nie ukrył przed nimi swego oblicza i wysłuchał ich wołania o pomoc.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:25) Bo nie wzgardził, nie wstrętna mu skarga żebrzącego, nie ukrył przed nim Swego oblicza; wysłuchał go, kiedy do Niego wołał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:25) Bo nie pogardził nędzą ubogiego, nie wzdrygnął się z obrzydzenia Ani nie ukrył przed nim swej bliskości, Lecz gdy ten Go wzywał, przybył z odpowiedzią.
19.TOR.PRZ.2023Bo nie wzgardził ani nie brzydził się udręką ubogiego, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza, lecz gdy ten do niego wołał, wysłuchał go.