« Psal 22:24 Księga Psalmów 22:25 Psal 22:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:27) U ciebie chwała moja w kościele wielikiem, obietnice moje sewrocę w obeźrzeniu, cso sie jego boją.
2.PS.PUŁAWSKI(21:27) U ciebie chwała moja w kościele wielikim, obietnice moje wrocę w obliczności bojących sie jego.
3.WUJEK.1923(22:26) U ciebie chwała moja w kościele wielkim: śluby moje oddam przed oczyma bojących się jego.
4.GDAŃSKA.1881(22:26) O tobie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem; śluby moje oddam przed tymi, którzy się ciebie boją.
5.GDAŃSKA.2017Od ciebie pochodzi moja chwała w wielkim zgromadzeniu; wypełnię swoje śluby wobec tych, którzy się ciebie boją.
6.PS.BYCZ.1854(22:26) O-Tobie, będzie, chwalenié-mé, w-zgromadzeniu wielkiém; ja, śluby-me oddam, wobec bojących-się-Jego.
7.GÖTZE.1937(22:26) O Tobie śpiewać będę pieśń pochwalną w wielkiem zgromadzeniu; śluby moje wypełnię przed tymi, którzy się Go boją.
8.CYLKOW(22:26) Od Ciebie uwielbianie moje w zborze wielkim, śluby moje spełnię wobec bogobojnych.
9.KRUSZYŃSKI(22:26) Od Ciebie chwała moja w zgromadzeniu wielkiem. Śluby moje oddam przed tymi, co się Ciebie boją.
10.ASZKENAZY(22:26) Od Ciebie też sława ma w mnogim tłumie, gdy spełnię me śluby wobec tych, co są bogobojni,
11.SZERUDA(22:26) Tyś natchnieniem pochwalnej pieśni mojej w zgromadzeniu wielkim, swoje ofiary ślubowane złożę wobec tych, którzy się Ciebie boją.
12.TYSIĄCL.WYD1(21:26) Od Ciebie płynie ma pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu; śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:26) Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego.
14.BRYTYJKA(22:26) Od ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się ciebie boją.
15.POZNAŃSKA(22:26) Będę [Go] sławił pieśnią wobec wielkiego zgromadzenia, wypełnię swe śluby przed Jego czcicielami.
16.WARSZ.PRASKA(22:26) A ja będę Cię chwalił na wielkim zgromadzeniu i wypełnię moje śluby wobec bogobojnych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:26) Od Ciebie moje uwielbienie w wielkim zborze i wobec bogobojnych spełnię śluby.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:26) Od Ciebie mam pieśń pochwalną w wielkim zgromadzeniu. Ci, w których budzisz bojaźń, zobaczą, jak spełniam me śluby.
19.TOR.PRZ.2023Od Ciebie pochodzi moja pieśń chwały w wielkim zgromadzeniu; wypełnię moje śluby wobec tych, którzy się Ciebie boją.