« Psal 22:25 Księga Psalmów 22:26 Psal 22:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:28) Jeść będą ubodzy i syci będą, i chwalić będą Gospodna, jiż to szukają jego, żywa będą sierca jich na wieki wiekom.
2.PS.PUŁAWSKI(21:28) Jeść będą ubodzy i syci będą, i chwalić będą Gospodna, jiż to szukają ❬jego❭, żywa będą serca jich na wieki wiekom.
3.WUJEK.1923(22:27) Będą jedli ubodzy, i najedzą się: i będą chwalić Pana, którzy go szukają: będą żyć serca ich na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881(22:27) Będą jeść ubodzy, i nasycą się; chwalić będą Pana, którzy go szukają; serce wasze żyć będzie na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Ubodzy będą jeść i nasycą się, chwalić PANA będą ci, którzy go szukają; wasze serce będzie żyć na wieki.
6.PS.BYCZ.1854(22:27) Będą-jedli pokorni, i-nasycą-się; będą-wysławiali Pana, szukający-Go; będzie-żyło, sercé-waszé, na-wieki.
7.GÖTZE.1937(22:27) Pokorni będą jedli i nasycą się; którzy szukają Pana, będą Go chwalili; serce wasze niech żyje na zawsze.
8.CYLKOW(22:27) Spożywać będą biedni i nasycą się, chwalić będą Boga czciciele Jego, ożyje serce wasze na wieki.
9.KRUSZYŃSKI(22:27) Będą jeść ubodzy i nasycą się; będą chwalić Pana, którzy Go szukają; serce wasze żyć będzie na wieki.
10.ASZKENAZY(22:27) Posilą się korni i będą nasyceni, sławić będą Jehowę ci, co Go szukają a niechaj serce wasze żywie na wieki!
11.SZERUDA(22:27) Ubodzy jeść będą i nasycą się, będą chwalić Pana, którzy Go szukają; niech ożyje na zawsze serce wasze!
12.TYSIĄCL.WYD1(21:27) Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana, którzy Go szukają: «Serca wasze niech żyją na wieki».
13.TYSIĄCL.WYD5(22:27) Ubodzy będą jedli do syta, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki.
14.BRYTYJKA(22:27) Ubodzy jeść będą i nasycą się. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają... Niech serce wasze ożyje na zawsze!
15.POZNAŃSKA(22:27) Ubodzy najedzą się do syta i będą wielbili Jahwe ci, którzy Go szukają, a serce ich niechaj ożyje na wieki!
16.WARSZ.PRASKA(22:27) Ubodzy zaś niech się najedzą do syta; niech sławią Pana ci, co Go szukają. Oby serca ich żyły na wieki!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:27) Biedni będą spożywać oraz się nasycą, będą chwalić WIEKUISTEGO Jego czciciele, wasze serce ożyje na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:27) Ubodzy jeść będą do syta. Będą chwalić PANA ci, którzy Go szukają. O, niech wasze serca ożyją na zawsze!
19.TOR.PRZ.2023Ubodzy będą jeść i nasycą się, chwalić Jhwh będą ci, którzy Go szukają; ich serce będzie żyć na wieki.