« Psal 22:27 Księga Psalmów 22:28 Psal 22:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:32) Bo gospodnowo jest krolewstwo a on panać będzie ludziom.
2.PS.PUŁAWSKI(21:31) bo boże jest krolewstwo a on panować będzie pogaństwu.
3.WUJEK.1923(22:29) Albowiem Pańskie jest królestwo: i on będzie panował nad pogany.
4.GDAŃSKA.1881(22:29) Albowiem Pańskie jest królestwo, a on panuje nad narodami.
5.GDAŃSKA.2017Do PANA bowiem należy królestwo i on panuje nad narodami.
6.PS.BYCZ.1854(22:29) Bo, do-Pana, to-królestwo, należy; zatém,-On-panująym, nad-narodami.
7.GÖTZE.1937(22:29) Albowiem Pana jest królestwo i On panuje nad narodami.
8.CYLKOW(22:29) Albowiem Bogu należy się królowanie i władztwo nad narodami.
9.KRUSZYŃSKI(22:29) ponieważ królestwo jest Pana, a On jest panującym nad narodami.
10.ASZKENAZY(22:29) 
11.SZERUDA(22:29) Bo Pan jest królem, On jest władcą ludów.
12.TYSIĄCL.WYD1(21:29) bo królowanie należy do Pana i On panuje nad narodami.
13.TYSIĄCL.WYD5(22:29) bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami.
14.BRYTYJKA(22:29) Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami.
15.POZNAŃSKA(22:29) Do Jahwe bowiem należy królowanie, On jest władcą narodów.
16.WARSZ.PRASKA(22:29) Bo Pan jak król będzie rządził i będzie panował ponad narodami.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:29) Bowiem WIEKUISTEMU należy się królowanie i władztwo nad narodami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:29) Gdyż do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami!
19.TOR.PRZ.2023Do Jhwh bowiem należy królestwo i On rządzi narodami.