« Psal 22:30 Księga Psalmów 22:31 Psal 23:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(21:34b) i zwiastować będą niebiosa sprawiedlność jego ludu, jenże sie narodzi, jenże uczynił Gospodzin.
2.PS.PUŁAWSKI(21:34b) i zwiastują niebiosa sprawiedliwość jego ludu, jenże sie narodzi, jenże u[n]czynił Gospodzin.
3.WUJEK.1923(22:32) Będzie opowiadan Panu rodzaj przyszły: i będą opowiadać niebiosa sprawiedliwość jego ludowi, który się narodzi, który uczynił Pan.
4.GDAŃSKA.1881(22:32) Zbieżą się, a będą opowiadali sprawiedliwość jego narodowi, który z nich wynijdzie, iż ją on wykonał.
5.GDAŃSKA.2017Przyjdą i ludowi, który się narodzi, opowiedzą jego sprawiedliwość – że on tak uczynił.
6.PS.BYCZ.1854(22:32) One-przyjdą, i-oznajmią sprawiedliwość-Jego, ludowi, zrodzić-się-mającemu, że On-postanowił-ją.
7.GÖTZE.1937(22:32) Przyjdą a obwieszczać będą Jego sprawiedliwość ludowi, który się narodzi, że Pan to uczynił.
8.CYLKOW(22:32) Zejdą się, i wygłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się narodzi, że On tego dokonał.
9.KRUSZYŃSKI(22:32) Przyjdą i będą opowiadali sprawiedliwość Jego narodowi, który powstanie, którego On uczynił.
10.ASZKENAZY(22:32) Przyjdą i obwieszczą Jego miłość sprawiedliwą ludowi, który się rodzi, jako że tego dokonał.
11.SZERUDA(22:32) Głosić będą dzieło sprawiedliwości ludowi, który się urodzi.
12.TYSIĄCL.WYD1(21:32) przyszłemu pokoleniu o Panu opowie, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, co się narodzi: «Pan to uczynił».
13.TYSIĄCL.WYD5(22:32) przyszłemu, i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi: Pan to uczynił.
14.BRYTYJKA(22:32) Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość jegoLudowi, który się urodzi, gdyż tak uczynił.
15.POZNAŃSKA(22:32) i będą wieścić ludowi, który się narodzi, Jego sprawiedliwość: On tego dokonał.
16.WARSZ.PRASKA(22:32) O dziełach sprawiedliwości Pana usłyszą przyszłe ludy, o tym, że Pan uczynił to wszystko.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:32) Zejdą się oraz będą ogłaszać Jego sprawiedliwość ludowi, który się narodzi; że On ją dokonał.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(22:32) Przyjdą i ludowi, który się urodzi, Będą ogłaszać Jego sprawiedliwość - gdyż uczynił jej zadość!
19.TOR.PRZ.2023Przyjdą i ludowi, który się narodzi, ogłoszą Jego sprawiedliwość – ponieważ On tak uczynił.