« Mal 2:1 Księga Malachiasza 2:2 Mal 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli nie będziecie chcieć słuchać a jeźli nie będziecie chcieć kłaść na serce, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, puszczę na was niedostatek, i przeklinać będę błogosławieństwa wasze i przeklnę je; iżeście nie położyli na serca.
2.GDAŃSKA.1881Jeźli nie usłuchacie, i jeźli nie złożycie do serca, abyście dali chwałę imieniowi memu, mówi Pan zastępów, tedy poślę na was przeklęstwo, a przeklinać będę błogosławieństwa wasze; owszem jużem je przeklął: boście tego nie złożyli do serca.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, aby oddać chwałę mojemu imieniu, mówi PAN zastępów, wtedy ześlę na was przekleństwo i będę przeklinać wasze błogosławieństwa. I już je przekląłem, bo nie bierzecie tego do serca.
4.CYLKOWJeżeli nie usłuchacie, i jeżeli nie przyjmiecie do serca, abyście składali (należną) cześć imieniu Mojemu, rzecze Wiekuisty zastępów, tedy poszlę wpośród was przekleństwo, i przeistoczę w przekleństwo błogosławieństwa wasze; tak, jużem je przeklął, bo nie bierzecie nic do serca.
5.TYSIĄCL.WYD5Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca.
6.BRYTYJKAJeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, – mówi Pan Zastępów – to Ja rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste, przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca.
7.POZNAŃSKAJeżeli słuchać nie będziecie i nie weźmiecie sobie do serca, by oddawać chwałę Imieniu memu - mówi Jahwe Zastępów - rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo; tak, przeklnę je, bo nie bierzecie go sobie wcale do serca.
8.WARSZ.PRASKAJeśli nie posłuchacie i w sercu sobie nie postanowicie czci oddawać Imieniu mojemu – mówi Pan Zastępów, – to rzucę na was moją klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo; przeklnę je, bo słów moich nie bierzecie do serca.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli nie usłuchacie i jeżeli nie przyjmiecie do serca, byście składali cześć Mojemu Imieniu – mówi WIEKUISTY Zastępów, wtedy poślę wśród was przekleństwo i przeistoczę w przekleństwo wasze błogosławieństwa; tak, już je przekląłem, bo nie bierzecie sobie niczego do serca.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nie posłuchacie i jeśli nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu - mówi PAN Zastępów - to rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Przekląłem też, bo nie wzięliście sobie tego do serca!