« Mal 2:3 Księga Malachiasza 2:4 Mal 2:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A doznacie, żem posłał do was to rozkazanie, żeby było przymierze moje z Lewi, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881I dowiecie się, iżem posłał do was to rozkazanie, aby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017I dowiecie się, że posłałem do was ten rozkaz, aby moje przymierze było z Lewim, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWA poznać wam, że posłałem do was to zlecenie, aby ostało się przymierze Moje z Lewim, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Przekonacie się, że istotnie wydałem co do was to postanowienie celem podtrzymania mojego przymierza z Lewim, mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAI poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAWtedy poznacie, że to Ja wydałem to postanowienie przeciwko wam, by zachowane zostało przymierze moje z Lewim - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAWtedy się przekonacie, że po to taki wyrok wydałem na was, bo przymierze zawarłem z Lewim – mówi Pan Zastępów. –
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poznacie, że posłałem do was to zlecenie, by zniszczało Moje Przymierze z Lewim – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy poznacie, że wydałem o was to postanowienie, by utrzymało się moje przymierze z Lewim - mówi PAN Zastępów.