« 2Tes 3:4 2 List do Tesaloniczan 3:5 2Tes 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Pan niech sprawuje wasze serca do miłości Bożej, i do oczekawania Christusa.
2.WUJEK.1923A Pan niech prostuje serca wasze w miłości Bożéj i w cierpliwości Chrystusowéj.
3.RAKOW.NTA Pan niechaj wyprostuje wasze serca ku miłości Bożej, i ku oczekawaniu Christusowemu.
4.GDAŃSKA.1881A Pan niech sprawuje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.
6.JACZEWSKIPan zaś niechaj kieruje sercami waszemi, abyście miłowali Boga i cierpliwie znosili wszystko, jako Chrystus.
7.SYMONA Pan niech prostuje serca wasze ku miłości Bożej, i ku cierpliwości Chrystusowej.
8.MARIAWICIA Pan niech skierowywa serca wasze do miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.
9.DĄBR.WUL.1973Pan zaś niechaj skierowuje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
10.DĄBR.GR.1961Pan zaś niechaj kieruje wasze serca ku miłości Boga i cierpliwości Chrystusowej.
11.TYSIĄCL.WYD5Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej.
12.BRYTYJKAPan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej.
13.POZNAŃSKAA Pan niech serca wasze skłoni do miłości Boga i cierpliwości Chrystusowej.
14.WARSZ.PRASKANiech Pan kieruje serca wasze ku umiłowaniu Boga i ku cierpliwości, której dawcą jest Chrystus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Pan oby prowadził wasze serca do miłości Boga oraz do wytrwałości Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA Pan niech zwróci wasze serca w stronę miłości Bożej i Chrystusowej cierpliwości.
17.TOR.PRZ.A Pan oby skierował wasze serca do miłości Boga i do cierpliwości Chrystusa.