« 2Tes 3:8 2 List do Tesaloniczan 3:9 2Tes 3:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie iżebyśmy niemieli władze, ale żebychmy wam siebie na wzór dali, ku naśladowaniu nas.
2.WUJEK.1923Nie jakobyśmy byli mocy nie mieli; ale żebyśmy wam sami siebie na wzór dali, abyście nas naśladowali.
3.RAKOW.NTNie abyśmy nie mieli zwierzchności, ale abyśmy samych siebie za wzór dali wam, abyście naśladowali nas.
4.GDAŃSKA.1881Nie iżbyśmy tej mocy nie mieli, ale żebyśmy wam sami siebie za przykład podali, abyście nas naśladowali.
5.GDAŃSKA.2017Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
6.JACZEWSKINie dla tego tak czyniliśmy, abyśmy nie mieli prawa żądać od was utrzymania: lecz abyśmy wam dali przykład do naśladowania.
7.SYMONNie żebyśmy tego prawa nie mieli, ale chcieliśmy samych siebie podać wam za przykład, abyście nas naśladowali.
8.MARIAWICINie dlatego, żebyśmy nie mieli tej mocy, ale dlatego, żebyśmy dali wam z siebie wzór i przykład, w czembyście powinni naśladować nas.
9.DĄBR.WUL.1973I to nie dlatego, żebyśmy po temu prawa nie mieli, ale chcieliśmy wam dać siebie za wzór, abyście nas naśladowali.
10.DĄBR.GR.1961I to nie dlatego, żebyśmy do tego prawa nie mieli, ale chcieliśmy wam dać siebie za wzór do naśladowania.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
12.BRYTYJKANie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania.
13.POZNAŃSKANie dlatego, żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz aby dać wam przykład do naśladowania.
14.WARSZ.PRASKAPostępowaliśmy zaś tak nie dlatego, że nie mieliśmy prawa [do waszej pomocy], lecz dlatego, że pragnęliśmy dać wam samych siebie za przykład do naśladowania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie, że nie mamy swobody, ale by siebie samych dać wam za przykład do naśladowania nas.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzyniliśmy tak nie dlatego, że nie mamy prawa do korzystania z waszego wsparcia, ale po to, by samych siebie postawić wam za przykład do naśladowania.
17.TOR.PRZ.Nie dlatego, że nie mamy takiego prawa, ale żeby dać wam siebie samych za wzór, abyście nas naśladowali.