« Jan 9:9 Ewangelia Jana 9:10 Jan 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekli przeto jemu, jako otworzyły się tobie oczy?
2.WUJEK.1923Mówili mu tedy: Jakoż ci się oczy otworzyły?
3.RAKOW.NTMówili mu tedy: Jakożci się otworzyły oczy?
4.GDAŃSKA.1881Tedy mu rzekli: Jakoż są otworzone oczy twoje?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zapytali go: Jak zostały otworzone twoje oczy?
6.SZCZEPAŃSKIPytano go zatem: Jakżeś <więc> wzrok odzyskał?
7.GRZYM1936I pytali go: Jak ci się oczy otworzyły?
8.DĄBR.WUL.1973Mówili mu tedy: Jakże ci się oczy otworzyły?
9.TYSIĄCL.WYD5Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły?
10.BRYTYJKAMówili tedy do niego: Jak więc otworzyły się oczy twoje?
11.POZNAŃSKAPytali go więc: - Ja to się stało, że widzisz?
12.WARSZ.PRASKAZapytali go więc: Jakże otwarły ci się oczy?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedzieli: Jak zostały otwarte twoje oczy?
14.EIB.BIBLIA.2016Zagadnęli go zatem: Jak więc odzyskałeś wzrok?
15.TOR.NOWE.PRZ.Powiedzieli więc do niego: Jak to się stało, że twoje oczy zostały otworzone?