« Jan 9:15 Ewangelia Jana 9:16 Jan 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł im: Błoto mi włożył na oczy, i omyłem, i widzę. Mówili przeto z Faryzeuszów niektórzy: Ten człowiek nie jest od Boga, iż soboty nie strzeże. Inszy lepak mówili, jako może człowiek grzeszny takowe znamiona czynić? I było rozerwanie między nimi.
2.WUJEK.1923Mówili tedy niektórzy z Pharyzeuszów: Ten człowiek nie jest od Boga, który nie chowa szabbatu. A drudzy mówili: Jakoż może człowiek grzeszny te cuda czynić? i było rozerwanie między nimi.
3.RAKOW.NTMówili tedy z Faryzeuszów niektórzy: Ten człowiek nie jest od Boga, iż Szabatu nie zachowuje. Drudzy mówili: Jakoż może człowiek grzesznik takowe znamiona czynić? I rozerwanie było między nimi.
4.GDAŃSKA.1881Tedy niektóry z Faryzeuszów rzekł: Człowiek ten nie jest z Boga; bo nie strzeże sabatu. Drudzy zasię mówili: Jakoż może człowiek grzeszny takowe cuda czynić? I było rozerwanie między nimi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy niektórzy z faryzeuszy powiedzieli: Ten człowiek nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast mówili: Jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I nastąpił wśród nich rozłam.
6.SZCZEPAŃSKINiektórzy więc z faryzeuszów rzekli: Nie jest od Bogu ten Człowiek, bo szabatu nie przestrzega! Inni {jednak} mówili: Jakżeby mógł człowiek grzeszny takie działać cuda? I nastąpił rozłam wśród nich.
7.GRZYM1936A na to rzekli mu niektórzy faryzeusze: Nie może być od Boga ten człowiek, który nie zachowuje szabatu. Inni zaś mówili: Jakże może grzesznik czynić takie cuda? I podzieliły się ich zdania.
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy niektórzy z faryzeuszów: Człowiek ten, który szabatu nie przestrzega, nie jest od Boga. A drudzy mówili: Jakże może człowiek grzeszny czynić takie cuda? I doszło do rozdwojenia między nimi.
9.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam.
10.BRYTYJKANa to niektórzy faryzeusze rzekli: Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu; inni natomiast mówili: Jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich.
11.POZNAŃSKANiektórzy faryzeusze powiedzieli więc: - Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu! Ale inni mówili: - Jakżeż człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I doszło między nimi do rozłamu.
12.WARSZ.PRASKAWtedy niektórzy spośród faryzeuszy powiedzieli: Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. A inni, pytali: Lecz jak wobec tego, jeśli jest grzesznikiem, może czynić takie znaki? I doszło między nimi do rozdwojenia.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc niektórzy z faryzeuszy mówili: Ten człowiek nie jest od Boga, gdyż nie zachowuje szabatu. Zaś inni mówili: Jak może grzeszny człowiek czynić takie cuda? I był wśród nich rozłam.
14.EIB.BIBLIA.2016Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem: Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków. I doszło między nimi do rozłamu.
15.TOR.NOWE.PRZ.Mówili więc niektórzy z faryzeuszów: Ten człowiek nie jest od Boga, bo nie zachowuje sabatu. Inni mówili: Jak może grzeszny człowiek czynić takie cudowne znaki? I powstał rozłam wśród nich.