« Jan 9:18 Ewangelia Jana 9:19 Jan 9:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytali ich, mówiąc: tenli jest syn wasz, którego wy powiedacie, iż ślepym się urodził? Jakoż przeto teraz widzi?
2.WUJEK.1923I pytali ich, mówiąc: Tenże jest syn wasz, którego wy powiadacie, iż się ślepo narodził? jakoż tedy teraz wddzi?
3.RAKOW.NTI pytali ich, mówiąc: Tenże jest syn wasz, którego wy powiedacie, iż się ślepym narodził? jakoż tedy teraz widzi?
4.GDAŃSKA.1881I pytali ich, mówiąc: Tenże jest syn wasz, o którym wy powiadacie, iż się ślepo narodził? jakoż wżdy teraz widzi?
5.GDAŃSKA.2017I pytali ich: Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że się urodził ślepy? Jakże więc teraz widzi?
6.SZCZEPAŃSKIIch tedy zapytali, mówiąc: Czy to syn wasz, o którym powiadacie, że się ślepy urodził? Jakżeż więc teraz widzi?
7.GRZYM1936I tak ich pytali: Czy to jest syn wasz, który według was ślepym się urodził? Skądże teraz widzi?
8.DĄBR.WUL.1973zapytali ich mówiąc: Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że się urodził ślepy? Jakże więc teraz widzi?
9.TYSIĄCL.WYD5i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?
10.BRYTYJKAI zapytali ich, mówiąc: Czy to jest syn wasz, o którym mówiliście, że się ślepym narodził? Jakże więc teraz widzi?
11.POZNAŃSKAI zapytali ich: - Czy to jest ten wasz syn, o którym mówicie, że urodził się ślepy? Jak więc (to się stało, że) widzi?
12.WARSZ.PRASKAi pytali ich: Czy to wasz syn ten człowiek, o którym mówicie, że był niewidomym od urodzenia? Cóż się więc stało, że teraz widzi?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ich pytali, mówiąc: Ten jest waszym synem, o którym wy mówicie, że się urodził ślepy? Jak więc, teraz widzi?
14.EIB.BIBLIA.2016A gdy przyszli, zapytali ich: Czy to jest wasz syn, który - jak twierdzicie - urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi?
15.TOR.NOWE.PRZ.I pytali ich, mówiąc: Czy to jest wasz syn, o którym wy mówicie, że urodził się ślepy? Jak więc to się stało, że teraz widzi?