« Jan 9:1 Ewangelia Jana 9:2 Jan 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I spytali go uczniowie jego, (mówiąc:) Rabbi, kto zgrzeszył, tenli albo rodzicy jego, iż się ślepym narodził?
2.WUJEK.1923I spytali go uczniowie jego: Rabbi! kto zgrzeszył, ten, czyli rodzicy jego, iż się ślepym narodził?
3.RAKOW.NTI pytali go uczniowie jego, mówiąc: Rabbi, Kto zgrzeszył, ten, czy rodzicy jego, iżby się ślepym narodził?
4.GDAŃSKA.1881I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu! któż zgrzeszył, ten czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził?
5.GDAŃSKA.2017I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy?
6.SZCZEPAŃSKIUczniowie zaś Jego zapytali Go, <mówiąc>: Mistrzu, kto zgrzeszył, że on się ślepym urodził? - czy on, czy jego rodzice?
7.GRZYM1936Uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył: on, czy rodzice jego, że się ślepym narodził?
8.DĄBR.WUL.1973I zapytali go uczniowie jego: Nauczycielu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym narodził?
9.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - on czy jego rodzice?
10.BRYTYJKAI zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?
11.POZNAŃSKAI zapytali Go uczniowie: - Rabbi, kto zgrzeszył, że się narodził ślepy, on czy jego rodzice?
12.WARSZ.PRASKAUczniowie zapytali tedy Jezusa: Nauczycielu, dlaczego ten człowiek urodził się niewidomy: Czy to on sam dopuścił się jakiegoś grzechu, czy może jego rodzice?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc spytali go jego uczniowie, mówiąc: Rabbi, kto zgrzeszył on, czy jego rodzice, że się ślepy urodził?
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy Jego uczniowie zapytali Go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy?
15.TOR.NOWE.PRZ.I zapytali Go uczniowie Jego, mówiąc: Rabbi! Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że urodził się ślepy?