« Jan 9:20 Ewangelia Jana 9:21 Jan 9:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz jako ninie widzi nie wiemy, albo kto otworzył jego oczy, my nie wiemy, ma sam lata, jego pytajcie, sam o sobie powie.
2.WUJEK.1923Lecz jako teraz wddzi, nie wiemy; albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy: samego pytajcie, ma lata, niech sam o sobie powie.
3.RAKOW.NTLecz, jako teraz widzi, niewiemy; abo kto otworzył jego oczy, my niewiemy; on lata ma, onegoż pytajcie, on sam o sobie mówić będzie.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jako teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy; mać lata, pytajcież go, on sam o sobie powie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, ani kto otworzył jego oczy, nie wiemy. Ma swoje lata, pytajcie go, on sam o sobie powie.
6.SZCZEPAŃSKIw jaki jednak sposób obecnie widzi, nie wiemy; nie wiemy również, kto mu wzrok przywrócił. Jego samego pytajcie; ma lata, niechże mówi sam za siebie.
7.GRZYM1936ale w jaki sposób przejrzał, nie wiemy; nie wiemy też, kto mu oczy otworzył; pytajcie go; ma lata, niechaj sam powie.
8.DĄBR.WUL.1973ale w jaki sposób teraz widzi — nie wiemy, nie wiemy także, kto mu wzrok przywrócił. Jego samego zapytajcie, ma lata, niech sam o sobie mówi.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata: będzie mówił sam za siebie.
10.BRYTYJKAlecz jakim sposobem teraz widzi, nie wiemy, albo kto otworzył oczy jego, także nie wiemy; jest dorosły, pytajcie go, niech sam o sobie powie.
11.POZNAŃSKALecz jak (to się stało, że) teraz widzi, tego nie wiemy. Nie wiemy też, kto otworzył mu oczy. Spytajcie go. Ma swoje lata, sam powie o sobie.
12.WARSZ.PRASKAlecz nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, i kto mu wzrok przywrócił. Jego samego zapytajcie; ma przecież swoje lata, niech mówi za siebie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale jak teraz widzi nie wiemy, względnie kto otworzył jego oczy my nie wiemy. Ma kwiat wieku, jego spytajcie, a on sam powie o sobie.
14.EIB.BIBLIA.2016lecz jak to się stało, że teraz widzi albo kto otworzył mu oczy - nie wiemy. Zapytajcie jego. Jest dorosły. Niech mówi sam za siebie.
15.TOR.NOWE.PRZ.A jak się to stało, że teraz widzi, tego nie wiemy, ani też nie wiemy, kto otworzył jego oczy; ma swoje lata, zapytajcie go, niech sam o sobie powie.