« Jan 9:24 Ewangelia Jana 9:25 Jan 9:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł jim przeto on: Jeśli grzeszny jest, niewiem; jedno wiem że ślepym bywszy, teraz widzę.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy on: Jeźli grzeszny jest, nie wiem; jedno wiem: iż bywszy ślepym, teraz widzę.
3.RAKOW.NTOdpowiedział tedy on, i rzekł: Jeśli grzesznik jest, niewiem; jedno wiem, iż ślepym będąc, teraz widzę.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiedział i rzekł: Jeźli grzeszny jest, nie wiem; to tylko wiem, iż będąc ślepym, teraz widzę.
5.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Czy jest grzeszny, nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.
6.SZCZEPAŃSKIAle on {im} odrzekł: Czy jest grzesznikiem, nie wiem; jedno wiem, że byłem ślepy, a obecnie widzę.
7.GRZYM1936A on na to rzecze: Nie wiem, czy jest grzeszny; to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.
8.DĄBR.WUL.1973Ale on im odrzekł: Czy jest grzeszny, nie wiem; to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.
9.TYSIĄCL.WYD5Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę.
10.BRYTYJKAA on odpowiedział: Czy jest grzeszny, nie wiem: to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.
11.POZNAŃSKAWięc on odpowiedział: - Nie wiem, czy On jest grzesznikiem, jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę.
12.WARSZ.PRASKALecz on odpowiedział: Nie wiem, czy jest grzesznikiem. Wiem tylko, że byłem niewidomy, a teraz widzę.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tamten odpowiedział, mówiąc: Czy jest grzeszny, nie wiem; wiem tylko to, że byłem ślepym, a teraz widzę.
14.EIB.BIBLIA.2016Uzdrowiony odparł: Czy jest grzesznikiem - nie wiem. Wiem jedno: byłem niewidomy, a teraz widzę.
15.TOR.NOWE.PRZ.A on w odpowiedzi, rzekł im: Czy jest grzeszny – nie wiem; wiem tylko jedno, że byłem ślepy, a teraz widzę.